Kliková náprava

Kliková náprava je také známa jako polotuhá náprava s vlečnými rameny. Tento typ nápravy se většinou používá jako zadní hnaná náprava, je však možné ji použít i jako zadní hnací nápravu. U tohoto typu konstrukce nápravy je každé kolo zavěšeno na jednom nebo dvou podélných ramenech. Kliková ramena jsou obvykle spojena U profilem, který působí jako příčný stabilizátor.

Kliková náprava má podélná ramena s příčnou osou kývání. Dnes se tento typ nápravy nejčastěji používá pro nepoháněné zadní nápravy. Hlavní výhodou klikové nápravy je její prostorová nenáročnost a konstrukční jednoduchost. Díly nápravy nezužují podlahu zadní části vozu, proto může být podlaha kufru velmi nízko. Takové řešení je vhodné zejména pro automobily typu kombi s velkými pátými dveřmi.


 

kliková náprava

Až na výjimky je uložení ramen realizováno pomocí pryžových ložisek. S ohledem na minimalizaci relativních pohybů ramen vůči karoserii, minimalizaci přenosu vibrací a hluku je dobré velikost sil v uložení nápravy snížit vhodnou geometrií ramen. Např. vozidlové pružiny by měly být co nejblíže nad stopou pneumatiky, tím se snižuje svislé namáhání ložisek (a=b). Pokud je rameno nápravy uchyceno dvěma ložisky, je dobré zachovat mezi nimi co největší rozestup (c=max). Vlečná ramena nápravy mohou být také spojena torzní pružinou, torzní pružina se pak podílí na tuhosti odpružení. Postupem času se tato torzní pružina proměnila v torzní spojení, vznikla tak tzv. spřažená náprava s propojenými podélnými rameny.


 

kinematika klikové nápravy s torzní příčkou

 

Kliková náprava s vlečnými rameny spojenými torzní příčkou
(náprava se spřaženými rameny)

Kliková náprava s propojenými rameny je z kinematického hlediska přechodem mezi klikovou nápravou (nezávislým odpružením) a tuhou nápravou (závislým odpružením). Příčka je ohybově poměrně tuhá. Spojovacím prvkem je většinou otevřený U-profil, který se při sousledném propružení nedeformuje. Naopak při protiběžném (nesousledném) propružení kol zadní nápravy je příčka torzně namáhaná a vlastně nahrazuje torzní stabilizátor. Pokud by byla příčka posunuta do středů kol, pak by takové provedení získalo vlastnosti tuhé nápravy.


1 – tlumič, 2 – pružina, 3 – torzní příčné spojení
zadní spřažená kliková náprava

Spřažená kliková náprava má řadu výhod, mezi jinými snadná montáž a demontáž celé nápravy, malá prostorová náročnost, velmi málo konstrukčních dílů a snadné upevnění pružící a tlumící jednotky, malá neodpružená hmotnost, malá změna sbíhavosti, odklonu a rozchodu kol. Oproti klasické klikové nápravě „trpí“ spřažená kliková náprava méně na samořízení nápravy závislé na zatížení. Kliková náprava také umožňuje snazší umístění palivové nádrže a rezervního kola, čímž se získá prostor pro zadní sedadla a zavazadla. Mezi nevýhody spřažené klikové nápravy s vlečnými rameny patří např. prakticky nemožnost použití nápravy jako poháněné, a vysoké namáhání nápravy omezující její nosnost.

Věděli jste že …

Zadní náprava s vlečenými rameny je proti víceprvkové levnější cca o 250 eur. V souvislosti s plánovanou levnou značkou koncernu VW a výrobě levných modelů to v roce 2012 uvedl zdroj přímo z koncernu. Náprava s vlečenými rameny je totiž konstrukčně a zástavbově jednodušší.

Text: Jan Sajdl
Foto:
www.autolexicon.net, www.saabcentral.com
Klíčová slova:
náprava, kliková náprava, spřažená náprava