Tuhá náprava

Tuhá náprava je příkladem závislého zavěšení kol. Před druhou světovou válkou to byl hojně používaný způsob zavěšení kol, využívaný dokonce i pro přední řízenou nápravu. Dnes se tuhá náprava používá spíše jen jako zadní náprava lehkých užitkových a terénních automobilů.

Read more

Wattův přímovod

Wattův přímovod je mechanismus sloužící např. k příčnému vedení zadní tuhé nápravy, ale má samozřejmě i jiná využití. Jeho konstrukce sice pochází z doby parních strojů, uplatnění však nachází i v dnešní době. Účel celého mechanismu je umožnit rovné přímé vedení s možností přenosu bočních sil.

Read more

Víceprvková náprava

U víceprvkové nápravy je každé kolo zavěšeno na více (až pěti) ramenech. Jedná se o prostorově poměrně složitý mechanismus, který zajišťuje optimální kinematiku nápravy. Víceprvková náprava může být použita jako přední i jako zadní, v obou případech může být hnaná nebo hnací. Víceprvková náprava je považována za nejlepší konstrukční kompromis vedení kola. Její konstrukce i výroba je bohužel náročnější, což se obráží v ceně a následně v rentabilnosti použití.

Read more

Náprava De Dion

Náprava De Dion je dnes zřídka používaným typem konstrukce zadní hnací nápravy. Tato konstrukce spojuje přednosti nezávislého zavěšení kol a tuhé nápravy. Na rozdíl od úhlové nápravy jsou kola nápravy De Dion spojena tuhým nosníkem, čímž je fixována jejich vzájemná poloha (podobně jako u tuhé nápravy). Ale na rozdíl od tuhé zadní poháněné nápravy je u nápravy De Dion rozvodovka spojena s rámem nebo karoserií, je tedy součástí odpružených hmot.

Read more

Lichoběžníková náprava

Lichoběžníkové zavěšení je realizováno pomocí dvou nestejně dlouhých příčných ramen, přičemž horní rameno je kratší. Prostřednictvím těchto ramen jsou kola zavěšena k nápravnici, rámu, případně skříni rozvodovky. Vhodnou volbou vzájemného poměru délky obou ramen lze dosáhnout velmi příznivé kinematiky. Lichoběžníková náprava je vhodná jako řídící a zároveň může být použita i jako hnací.

Read more

Kliková náprava

Kliková náprava je také známa jako polotuhá náprava s vlečnými rameny. Tento typ nápravy se většinou používá jako zadní hnaná náprava, je však možné ji použít i jako zadní hnací nápravu. U tohoto typu konstrukce nápravy je každé kolo zavěšeno na jednom nebo dvou podélných ramenech. Kliková ramena jsou obvykle spojena U profilem, který působí jako příčný stabilizátor.

Read more