Zavěšení kol

Pod pojmem „zavěšení kol“ rozumíme způsob připojení kol k rámu nebo karoserii vozidla. Hlavní funkcí zavěšení je umožnit kolu relativní pohyb vzhledem ke karoserii nebo rámu.

Zavěšením kol rozumíme způsob připojení kol ke karoserii či rámu vozidla. Často používaný pojem „náprava“, není přesný, neboť náprava je tvořena hned několika funkčními celky: mimo jiné právě zavěšením kol, dále pak uložením kol, odpružením kol, brzdou, případně řídícím nebo hnacím ústrojím. Zavěšení kola řeší kinematický pohyb kola vzhledem ke karoserii. Zavěšení umožňuje svislý relativní pohyb kola vzhledem ke karoserii nebo rámu. Tento pohyb je potřebný z hlediska propružení. Zavěšení také do jisté míry eliminuje nežádoucí pohyby kola (zejména boční posuv a naklápění kola), jde o tzv. vedení kola.

Zavěšení přenáší svislé síly (zatížení vozidla), podélné síly (hnací a brzdné síly), příčné síly (odstředivé síly) a momenty podélných sil od vozovky do karoserie a naopak. Existuje mnoho možností a technických řešení zavěšení kol. Správné zavěšení má největší zásluhu na bezpečnosti a komfortu jízdy.

Druhy zavěšení kol
Zavěšení kol dělíme na závislé a nezávislé zavěšení. Závislé zavěšení kol, tzv. tuhá náprava, je nejstarším způsobem zavěšení kol, kola jsou zde uložena na společném nosníku. Jejich vzájemná poloha se nemění. Tuhé nápravy jsou konstrukčně jednodušší a levnější. Mají však velký podíl neodpružených hmot a zhorší bezpečnost jízdy. Dnes se používají především jako zadní náprava užitkových automobilů.

tuhá náprava, nezávislé odpružení

U nezávislého zavěšení kol je každé kolo zavěšeno na karoserii zvlášť, prakticky nezávisle na pohybu kola protilehlého. Takovéto řešení umožňuje podstatné snížení hmotnosti neodpružených hmot. U poháněných náprav je pohon (rozvodovka a diferenciál) upevněn na karoserii.

V současnosti se používají zejména tyto druhy nezávislého zavěšení kol:

PN (Přední Náprava)
náprava MacPherson (teleskopická vzpěra a spodní trojúhelníkové rameno)
lichoběžníková náprava (dvojice příčných trojúhelníkových ramen)

 

ZN (Zadní Náprava)
kyvadlová úhlová náprava (trojúhelníková ramena se šikmou osou kývání)
kliková náprava (podélná ramena s příčnou osou kývání)
torzní kliková náprava (spřažená náprava)
De Dion (kombinace kyvadlové a tuhé nápravy)

 

PN + ZN
víceprvková (kolo je zavěšeno na více (až pěti) ramenech)

 

 

Text: Jan Sajdl
Foto:
www.autolexicon.net
Klíčová slova:
zavěšení kol, náprava, druhy zavěšení, druhy náprav