Záklon rejdové osy a závlek

Záklon rejdové osy τ a závlek je průmět úhlu mezi svislicí kola a rejdovou osou do roviny rovnoběžné s podélnou rovinou.

Záklon rejdové osy τ a závlek je průmět úhlu mezi svislicí kola a rejdovou osou do roviny rovnoběžné s podélnou rovinou. Kladné hodnoty jsou uvažovány při rejdové ose skloněné vzad, tzv. záklon. Analogicky, je-li osa skloněna vpřed, hovoříme o předklonu.

Závlek je pak vzdálenost mezi středem styku pneumatiky a průsečíkem rejdové osy s rovinou vozovky, promítnutá do roviny rovnoběžné s podélnou rovinou vozidla. Závlek je kladný, je-li průsečík rejdové osy a roviny vozovky před středem styku pneumatiky s vozovkou. V opačném případě hovoříme o tzv. předvleku.

Záklon rejdového čepu má na řízení stabilizační účinek a navrací kola do přímé polohy. Příliš velká hodnota záklonu ale způsobuje, spolu se zvýšením stabilizace kol, také zvýšení potřebné síly na volant (do řízení).

 

Text: Jan Sajdl
Foto:
www.autolexicon.net
Klíčová slova:
geometrie, zavěšení, záklon rejdové osy, závlek