Sbíhavost kol

Sbíhavost kol δ je průmět úhlu mezi podélnou osou vozidla a střední rovinou kola do roviny vozovky.

Sbíhavost kol δ je průmět úhlu mezi podélnou osou vozidla a střední rovinou kola do roviny vozovky. Je-li přední část kola přikloněna k podélné ose vozidla, je kolo sbíhavé. Vlivem sbíhavosti předních kol vznikají na kolech malé boční síly. Tyto síly vyvolávají silové momenty vzhledem k rejdovým osám.

 

 

 

 

Působením např. sil valivého odporu se kolo snaží natáčet do přímého směru (do rozbíhavosti). Kdežto u vozidel s předním náhonem se velikostně významnější dopředu směřující hnací síla snaží kola naopak stlačovat do sbíhavosti. Za účelem nezhoršení jízdních vlastností při ubrání plynu se ale i u těchto vozidel často používá mírná sbíhavost.

 

Co jste nevěděli

Kdy je třeba nechat zkontrolovat sbíhavost?
Sbíhavost je nutno nechat seřídit, jakmile zjistíte:
▪ nadměrné opotřebení vnitřní nebo vnější strany pneumatik
▪ tendence vozidla táhnout k jedné straně při zrychlení a k druhé straně při brzdění
▪ tendence vozidla táhnout doprava nebo doleva pří jízdě konstantní rychlostí po rovné silnici
▪ určitou tuhost řízení při rejdu
▪ špatné vycentrování volantu
▪ po průjezdu zatáčkou se kola nevrátí rychle do přímého postavení

 

Upozornění: Sbíhavost je nutno nechat seřídit v případě vadného dílu nebo po prudkém nárazu (například na obrubník), jímž se změnila původní geometrie. Nezapomeňte: Špatně seřízená sbíhavost způsobuje rychlé opotřebení pneumatik.

 

Text: Jan Sajdl
Foto:
www.autolexicon.net
Klíčová slova:
geometrie kol, zavěšení kol, sbíhavost kol