DOT (Department of Transportation)

Kód DOT najdete na pneumatikách a pomůže Vám odhalit skutečné stáří dané pneumatiky.

Zkratka DOT na Vašich pneumatikách znamená, že pneumatika vyhovuje všem platným bezpečnostním normám, které stanovuje americké Ministerstvo dopravy (DOT = U.S. Department of Transportation). Číselný kód DOT používají i výrobci, kteří do USA nedodávají.

Význam jednotlivých pozic v DOT kódu je pevně stanovený Národním úřadem pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA). DOT kód se skládá z řady čísel a písmen jejichž počet a uspořádání se může lišit. Pro běžného motoristu má největší význam především poslední čtyřčíslí.

Například: DOT NDMV KF1R 0413

příklad označení stáří pneumatiky - DOT

ND – identifikace výrobce pneumatiky, většina pneumatik vyrobených před rokem 2015 má dvoumístný kód, některé nové pneumatiky mají kód třímístný

MV – velikost pneumatiky, která vychází z tabulky rozměrů

KF1R – volitelný výrobní kód výrobce

04 – čtvrtý týden v roce

13 – rok výroby

Jak zjistit stáří pneumatiky?

Stáří pneumatiky zjistíte jednoduše z kódu za písmeny DOT. Z těchto dvanácti symbolů jsou pro určení stáří pneumatiky důležitá poslední čtyři čísla. Ta udávají týden a rok výroby dané konkrétní pneumatiky. Například čísla 0413 znamenají pneumatiku vyrobenou ve čtvrtém týdnu roku 2013.

Nezapomeňte, že pneumatiky starší čtyř let ztrácí své užitné vlastnosti a je dobré je vyměnit.

Mám na pneumatice pouze tři čísla!

Čtyřmístný kód se začal používat až po roce 2000. Před rokem 2000 byl standardně využíván pouze třímístný kód. První dvě čísla, stejně jako u dnešních kódů, značí týden výroby pneumatiky. Poslední číslice pak rok v desetiletí. Označení „078“ najdete na pneumatice vyrobené v 7. týdnu roku 1988. V devadesátých letech se za tyto tři znaky přidával malý trojúhelník. Označení „078Δ“ nese pneumatika s výrobou v 7. týdnu roku 1998, viz ilustrační obrázek.

 příklad označení stáří pneumatiky před rokem 2000

Chcete přesně rozluštit co znamená DOT kód na pneumatikách? Použijte následující odkazy:

https://www.tireagent.com/blog/interpreting-dot-tire-codes-find-where-and-when-your-tires-were-made

https://vpic.nhtsa.dot.gov/

Zdroj: