Hlavový airbag

Hlavový airbag chrání cestující při bočních nárazech proti zraněním hlavy, tak aby nedošlo ke kontaktu hlavy s konstrukcí vozidla nebo s objektem, který pronikl při nárazu do interiéru.

Hlavový airbag je prvek pasivní bezpečnosti fungující na principu klasického airbagu. Je umístěn na stranách pod stropem vozidla tak, aby se při aktivaci rozbalil mezi hlavu a boční okénko. Svým umístěním poskytuje cestujícím ochranu hlavy a krku při silných bočních nárazech. Jelikož hlavový airbag pokrývá prakticky celou boční stěnu, bývá někdy označován jako „hlavová zástěna“ anglicky Side Curtain Airbag nebo Inflatable Curtain (IC).

funkce hlavového airbagu    funkce hlavového airbagu    funkce hlavového airbagu

Ve srovnání s čelním airbagem řidiče a airbagem spolujezdce má výrazně menší objem cca 25 -30 litrů, v závislosti na velikosti vozidla a konstrukci. Hlavový airbag je aktivován pouze při bočním nárazu v úhlu +/- 30°, při čistě celním nárazu zůstává neaktivní.

Video:

hlavový airbag Škoda Roomster

funkce hlavového airbagu   umístění hlavového airbagu ve vozidle   jak vypadá hlavový airbag

Víte, že:

Deformační dráha při bočním nárazu je o poznání kratší nežli např. při čelním nárazu, proto se boční a hlavové airbagy nafukují mnohem rychleji než čelní.

Čelní airbag se prakticky ihned po nárazu vyfoukne. Hlavová zástěna ale musí zůstat nafouknutá co nejdéle pro případ, že by vozidlo ještě začalo převracet. Sekundární funkcí hlavového airbagu je, aby se z rozbitých okének převracejícího se automobilu nedostala žádná část těla posádky.

Tlakový senzor ve dveřích
U vozu Škoda Octavia je použit k rozpoznání bočního nárazu tlakový senzor, který je umístěný ve dveřích řidiče i spolujezdce. Jelikož se během bočního nárazu vnitřní prostor dveří deformuje, dochází ve dveřích ke změně tlaku vzduchu. Tuto změnu vyhodnocuje tlakový senzor, který vyšle signál řídicí jednotce. Řídicí jednotka následně signál vyhodnotí a v případě potřeby aktivuje boční případně i hlavové airbagy. V případě bočního nárazu, při kterém má být aktivován boční nebo hlavový airbag, ale nedošlo k deformaci předních dveří, je vůz ještě vybaven senzorem záporného zrychlení.

Foto: www.skoda-auto.cz, archiv
Klíčová slova: pasivní bezpečnost, airbag, hlavový airbag, hlavová zástěna, Side Curtain Airbag,  Inflatable Curtain