Hlavový airbag

Hlavový airbag chráni cestujúcich pri bočných nárazoch proti zraneniam hlavy, tak aby nedošlo ku kontaktu hlavy s konštrukciou vozidla alebo s objektom, ktorý prenikol pri náraze do interiéru.

Hlavový airbag je prvok pasívnej bezpečnosti fungujúce na princípe klasického airbagu. Je umiestnený na stranách pod stropom vozidla tak, aby sa pri aktivácii rozbalil medzi hlavu a bočné okienko. Svojim umiestnením poskytuje cestujúcim ochranu hlavy a krku pri silných bočných nárazoch. Keďže hlavový airbag pokrýva prakticky celú bočnú stenu, býva niekedy označovaný ako „hlavová zástena“ anglicky Side Curtain Airbag alebo Inflatable Curtain (IC).

unkcia hlavového airbagu    unkcia hlavového airbagu    unkcia hlavového airbagu

V porovnaní s čelným airbagom vodiča a airbagom spolujazdca má výrazne menší objem cca 25 -30 litrov, v závislosti na veľkosti vozidla a konštrukciu. Hlavový airbag je funkčný len pri bočnom náraze v uhle +/- 30 °, pri čisto colnom náraze zostáva neaktívne.

Video:

hlavový airbag Škoda Roomster

funkcia hlavového airbagu   umiestnenie hlavového airbagu vo vozidle   ako vyzerá hlavový airbag

Viete, že:

Deformačné dráha pri bočnom náraze je o poznanie kratší ako napr. Pri čelnom náraze, preto sa bočné a hlavové airbagy nafukujú oveľa rýchlejšie ako čelné.

Čelný airbag sa prakticky ihneď po náraze vyfúkne. Hlavová zástena ale musí ostať nafúknutá čo najdlhšie pre prípad, že by vozidlo ešte začalo prevracať. Sekundárne funkciou hlavového airbagu je, aby sa z rozbitých okienok prevracajúceho sa automobilu nedostala žiadna časť tela posádky.

Tlakový senzor vo dverách
U vozidla Škoda Octavia je použitý na rozpoznanie bočného nárazu tlakový senzor, ktorý je umiestnený vo dverách vodiča i spolujazdca. Keďže sa počas bočného nárazu vnútorný priestor dverí deformuje, dochádza vo dverách k zmene tlaku vzduchu. Túto zmenu vyhodnocuje tlakový senzor, ktorý vyšle signál riadiacej jednotke. Riadiaca jednotka následne signál vyhodnotí a v prípade potreby aktivuje bočné prípadne aj hlavové airbagy. V prípade bočného nárazu, pri ktorom má byť aktivovaný bočný alebo hlavový airbag, ale nedošlo k deformácii predných dverí, je vozidlo ešte vybavený senzorom záporného zrýchlenia.

Foto: www.skoda-auto.cz, archiv
Kľúčová slova: pasívna bezpečnosť, airbag, hlavový airbag, hlavová zástena, Side Curtain Airbag, Inflatable Curtain