Užitočná hmotnosť

Užitočná hmotnosť alebo taky úžitkové hmotnosť vozidla je hmotnosť nákladu, osôb a pomocného alebo pracovného zariadenia prechodne aj nepevno pripojeného.

Definícia:
Užitočná hmotnosť je časťou celkovej hmotnosti vozidla. Je to súhrnná hmotnosť osôb a nákladu, ktorý možno do vozidla naložiť.

užitočná hmotnosť automobila

Foto / zdroj: www.autolexicon.net
Kľúčové slová: hmotnosti, predpisy, užitočná hmotnosť, úžitková hmotnosť