Značenie palív

V celej EÚ platí jednotné značenie motorových palív. Štandardizované symboly nájdete ako na kryte od nádrže, tak na tankovacie pištoľ pri čerpacej stanice.

Od 12. októbra 2018 je v celej Európskej únii zavedené nové značenie palív na čerpacích staniciach, ktoré má uľahčiť orientáciu v palivách s rôznym podielom biozložky.

Motoristi sa nemusia báť, pretože sa existujúce marketingová označenie palív nemení. Len sa novo na tankovacie pištoľ objavia symboly, ktoré budú zákazníkov informovať o type čerpaného paliva a podielu biozložky v ňom, presne podľa požiadaviek normy STN EN 16942. Takže aj naďalej budú motoristi vídať paliva marketingovo nazvaná napr. Vervou, V-Power, Otimal Diesel a podobne.

cs_znaceni-paliv_003

Palivá sú rozdelené do troch hlavných skupín: benzínová, naftová a plynné.

Benzínová palivá sú označené kruhom. Písmeno E v kruhu znamená etanol a číslo za ním vyjadruje maximálny podiel biozložky uvedený v percentách. E5 teda znamená, že v čerpanom benzínu je 0 až 5% biozložky etanolu. Číslo nehovorí nič o oktánové číslo čerpaného paliva, preto má rovnaký symbol tankovacej pištole s benzínom Natural 95 i Natural 98.

nové značení benzínových paliv

Naftové palivá sú označené štvorcom. Písmeno B znamená bionafta a číslo za ním vyjadruje maximálny podiel biozložky uvedený v percentách. B7 teda znamená, že v nafte je od 0 do 7% bionafty. Číslo opäť nesúvisí s cetánovým číslom. Zákazník sa tiež môže stretnúť s písmenami XTL, tá značí syntetickou parafínové naftu.

nové značenie naftových palív

Plynné palivá sú označené kosoštvorcom. Písmená v kosoštvorcami označujú typ plynu: CNG, LPG, LNG, H2.

nové značenie plynných palív

U symbolov sa objavia ešte ďalšie informácie ako oktánové číslo či cetánové číslo, sezónne druh, kovové prísady, obsah síry i.

cs_znaceni-paliv_004

Ako často sa ľudia pomýlia u čerpacej stanice?
Podľa Českej asociácie asistenčných spoločností (CAAS) sa pred zavedením jednotného značenia palív pohyboval počet slovenských vodičov, ktorí ročne natankovali zlý druh paliva okolo 2000 prípadov. Z toho sa stalo v zahraničí iba 13%, pretože sú motoristi pri tankovaní v cudzine obozretnejší. Z toho sa dá usudzovať, že nie je dôvodom chýb nejasné značenie, ale skôr klasická nepozornosť pri čerpaní …

 

Foto: www.petrol.cz, archiv
Kľúčové slová: palív, označenie palív,