Kick-down

Kick-down je funkcia znižovania prevodového stupňa automatickej prevodovky. Po úplnom zošliapnutí pedálu akcelerátora riadiaca jednotka dá príkaz na preradenie na najnižší možný prevodový stupeň, čím sa zvýšia otáčky spaľovacieho motora, aby sa dosiahol čo najlepší výkon motora. Túto funkciu vodič využije napríklad pri predbiehaní alebo prudkom zrýchľovaní.

Kick-down je funkcia automatickej prevodovky, ktorá umožňuje získať maximálny výkon podľa potreby. Táto funkcia je potrebná napríklad pri požiadavke na rýchle zrýchlenie alebo pri manévrovaní pri predchádzaní. Pri aktivácii funkcie kick-down sa dokonca dočasne vypne klimatizácia, aby neobmedzovala výkon motora.

Funkcia kick-down

Ak vodič prudko stlačí plynový pedál až na podlahu, riadiaca jednotka automatickej prevodovky vyhodnotí situáciu prostredníctvom spínača polohy plynového pedálu ako požiadavku na maximálny výkon. Okamžite dojde k prepnutiu o jeden alebo dva prevodové stupne nižšie a vozidlo začne zrýchľovať s maximálnym dostupným výkonom. Riadiaca jednotka automatickej prevodovky zároveň monitoruje otáčky motora, aby prepínane bolo optimálne z hľadiska výkonu, alebo aby nedošlo k prekročeniu maximálnych povolených otáčok motora.

Ilustračný obrázok funkcie Kick-down automatickej prevodovky