Kick-down

Kick-down je funkcia znižovania prevodového stupňa automatickej prevodovky. Po úplnom zošliapnutí pedálu akcelerátora riadiaca jednotka dá príkaz na preradenie na najnižší možný prevodový stupeň, čím sa zvýšia otáčky spaľovacieho motora, aby sa dosiahol čo najlepší výkon motora. Túto funkciu vodič využije napríklad pri predbiehaní alebo prudkom zrýchľovaní.

Read more