Kick-down

Kick-down je funkcia znižovania prevodového stupňa automatickej prevodovky. Po úplnom zošliapnutí pedálu akcelerátora riadiaca jednotka dá príkaz na preradenie na najnižší možný prevodový stupeň, čím sa zvýšia otáčky spaľovacieho motora, aby sa dosiahol čo najlepší výkon motora. Túto funkciu vodič využije napríklad pri predbiehaní alebo prudkom zrýchľovaní.

Read more

Voľby automatickej prevodovky

Väčšina polôh voliča automatickej prevodovky nie je žiadnou záhadou. Označenie písmenami PRND je dôverne známe aj vodičom, ktorí napríklad sami s automatickou prevodovku nejazdia. Čo ale napríklad písmená „L“ alebo „B“, poznáte aj tieto polohy radiacej páky?

Read more