Voľby automatickej prevodovky

Väčšina polôh voliča automatickej prevodovky nie je žiadnou záhadou. Označenie písmenami PRND je dôverne známe aj vodičom, ktorí napríklad sami s automatickou prevodovku nejazdia. Čo ale napríklad písmená „L“ alebo „B“, poznáte aj tieto polohy radiacej páky?

Volič automatickej prevodovky slúži k zvoleniu jazdného režimu, ako je jazda vpred či vzad a pod. Volič prevodovky nájdete zvyčajne na rovnakom mieste ako klasickú radiacu páku, teda na stredovej konzoly. Existujú však aj výnimky, u niektorých áut nájdete volič jazdnej režimov pod volantom alebo na palubnej doske. Toto umiestnenie bolo obľúbené predovšetkým u vozidiel minulého storočia. Ale nie je výnimkou ani dnes, treba nový Mercedes-AMG C 43 4MATIC má volič jazdných režimov pod volantom.

Takisto dráhy voliča môžu byť priamočiare alebo všelijako zalomené. Prechodom na elektronické ovládanie prevodoviek sa v posledných rokoch rozmery voliaca páky podstatne zmenšili, často až do rozmerov páčkových prepínačov. Dizajnéri tak majú pri návrhu interiéru a jeho ergonómia oveľa voľnejšie ruky.

Čo teda znamenajú písmená pri automatickej prevodovke? Písmená označujú podľa polohy páky voliča zvolený jazdný režim, ten sa mení presunutím páky do danej polohy.

Režimy automatickej prevodovky:

P (Park) – Parkovacia poloha

 • táto voľba mechanicky zablokuje výstupný hriadeľ prevodovky, čím zamedzí pohybu vozidla v akomkoľvek smere
 • používa sa pri zaparkovaní vozidla, ako ručná brzda. Napriek tomu je odporúčané zároveň použiť aj ručnú brzdu!
 • bez presunutie voliča do polohy P väčšinou nejde vozidlo zamknúť a preto pred vystúpením samo upozorní na zlú polohu voliča prevodovky
 • spoločne s polohou „N“ je poloha „P“ jedinou polohou, v ktorej je možné vozidlo naštartovať

R (Reverz) – Spätný chod, spiatočka

 • táto voľba umožňuje jazdu vzad so všetkými náležitosťami, ako je: spustenie cúvacích svetiel, cúvacie kamery, prenastavenie polohy spätných zrkadiel atď.

N (Neutral) – Voľnobeh, neutrál

 • pri normálnej jazde nie je potreba voľnobeh používať, radenie prevodových stupňov totiž prebieha automaticky bez spojky a bez presúvania páky cez polohu neutrál, ako je to u manuálneho radenia
 • v tomto móde nie je na kolesá prenášaný žiadny výkon motora
 • používa sa pri dlhšom státí so zapnutým motorom, pri prejazde umývačkou alebo automaticky pri funkcii plachtenie
 • pozor na prípadné ťahanie vozidla na lane, neutrál automatických prevodoviek funguje trochu inak ako u manuálneho radenia, čítajte konkrétny manuál

D (Drive) – Jazda vpred

 • voľba pre bežnú jazdu vpred
 • radenie prebieha automaticky

S (Sport) – Športovná jazda

 • voľba pre jazdu vpred s módom športového radenia
 • automatická prevodovka v tomto režime drží celkovo vyššie otáčky motora a dovoľuje jeho vytáčanie do maxima
 • niektoré prevodovky sú schopné zrýchliť rýchlosť radenia

M (Manual) alebo (+/-) – Jazda vpred s ručnou voľbou prevodového stupňa

 • voľba pre jazdu vpred s možnosťou ručného
 • radenia prevodových stupňov používa sa, keď si vodič nechce sám voliť rýchlostné stupne
 • aj v tomto režime nenechá automatika vozidlo zhasnúť, keď zabudnete podraďovať

L (Low) – Pomalá jazda

 • v tomto režime zostane prevodovka v najnižšom možnom prevodovom stupni, preto je niekedy miesto „L“ použitá číslica „1“
 • voľba pomalej jazdy sa používa napr. v teréne pri pomalom schádzaní kopca, alebo keď je potreba zaistiť maximum hnacej sily
 • dnes túto voľbu vo svojom aute možno nenájdete, je často nahradená „voličom jazdného režimu„, ktorý podľa zvoleného módu (jazda z kopca, ťahanie prívesu a pod.)

2 – Pomalá jazda

 • rovnako ako režim „L“ prevodovka používa iba prvé dva stupne
 • pri niektorých modeloch automatika dovolí iba zaradenie nahor, z 1. na 2. stupeň

D3 nebo 3 – Pomalá jazda

 • rovnako ako v predchádzajúcich dvoch prípadoch automatika používa iba prvé tri prevodové stupne

B (Brake) – Jazda vpred s rekuperáciou

 • tento jazdný režim nájdete u hybridov a elektromobilov
 • jedná sa o režim so zvýšenou rekuperáciou, pri ubratí plynu vozidlo citeľne spomaľuje pomocou rekuperácie, čím si dobíja batérie
 • v praxi to znamená, že možno rýchlosť vozidlo ovládať polohou plynového pedála a brzdiť len minimálne