Volby automatické převodovky

Většina poloh voliče automatické převodovky není žádnou záhadou. Označení písmeny PRND je důvěrně známé i řidičům, kteří třeba sami s automatickou převodovku nejezdí. Co ale třeba písmena „L“ nebo „B“, znáte i tyto polohy řadicí páky?

Volič automatické převodovky slouží ke zvolení jízdního režimu, jako je jízda vpřed či vzad apod. Volič převodovky najdete obvykle na stejném místě jako klasickou řadicí páku, tedy na středové konzoly. Existují však i výjimky, u některých aut najdete volič jízdní režimů pod volantem nebo na palubní desce. Toto umístění bylo oblíbené především u vozidel minulého století. Ale není výjimkou ani dnes, třeba nový Mercedes-AMG C 43 4MATIC má volič jízdních režimů pod volantem.

Rovněž dráhy voliče mohou být přímočaré nebo všelijak zalomené. Přechodem na elektronické ovládání převodovek se v posledních letech rozměry volící páky podstatně zmenšily, často až do rozměrů páčkových přepínačů. Designeři tak mají při návrhu interiéru a jeho ergonomie mnohem volnější ruce.

Co tedy znamenají písmena u automatické převodovky? Písmena označují podle polohy páky voliče zvolený jízdní režim, ten se mění přesunutím páky do dané polohy.

Režimy automatické převodovky:

P (Park) – Parkovací poloha

 • tato volba mechanicky zablokuje výstupní hřídel převodovky, čímž zamezí pohybu vozidla v jakémkoliv směru
 • používá se při zaparkování vozidla, jako ruční brzda. Přesto je doporučeno zároveň použít i ruční brzdu!
 • bez přesunutí voliče do polohy P většinou nejde vozidlo zamknout a proto před vystoupením samo upozorní na špatnou polohu voliče převodovky
 • společně s polohou „N“ je poloha „P“ jedinou polohou, ve které lze vozidlo nastartovat

R (Reverz) – Zpětný chod, zpátečka

 • tato volba umožňuje jízdu vzad se všemi náležitostmi, jako je: spuštění couvacích světel, couvací kamery, přenastavení polohy zpětných zrcátek atd.

N (Neutral) – Volnoběh, neutrál

 • při normální jízdě není potřeba volnoběh používat, řazení převodových stupňů totiž probíhá automaticky bez spojky a bez přesouvání páky přes polohu neutrál, jako je to u manuálního řazení
 • v tomto módu není na kola přenášen žádný výkon motoru
 • používá se při delším stání se zapnutým motorem, při průjezdu myčkou nebo automaticky při funkci plachtění
 • pozor na případné tažení vozidla na lanu, neutrál automatických převodovek funguje trochu jinak než u manuálního řazení, čtěte konkrétní manuál

D (Drive) – Jízda vpřed

 • volba pro běžnou jízdu vpřed
 • řazení probíhá automaticky

S (Sport) – Sportovní jízda

 • volba pro jízdu vpřed s módem sportovního řazení
 • automatická převodovka v tomto režimu drží celkově vyšší otáčky motoru a dovoluje jeho vytáčení do maxima
 • některé převodovky jsou schopny zrychlit rychlost řazení

M (Manual) nebo (+/-) – Jízda vpřed s ruční volbou převodového stupně

 • volba pro jízdu vpřed s možností ručního řazení převodových stupňů
 • používá se, když si řidič nechce sám volit rychlostní stupně
 • i v tomto režimu nenechá automatika vozidlo zhasnout, když zapomenete podřazovat

L (Low) – Pomalá jízda

 • v tomto režimu zůstane převodovka v nejnižším možném převodovém stupni, proto je někdy místo „L“ použita číslice „1“
 • volba pomalé jízdy se používá např. v terénu při pomalém sjíždění kopce, nebo když je potřeba zajistit maximum hnací síly
 • dnes tuto volbu ve svém autě možná nenajdete, je často nahrazena „voličem jízdního režimu“, který podle zvoleného módu (jízda z kopce, tažení přívěsu apod.)

2 – Pomalá jízda

 • stejně jako režim „L“ převodovka používá pouze první dva stupně
 • u některých modelů automatika dovolí pouze zařazení nahoru, z 1. na 2. stupeň

D3 nebo 3 – Pomalá jízda

 • stejně jako v předchozích dvou případech automatika používá pouze první tři převodové stupně

B (Brake) – Jízda vpřed s rekuperací

 • tento jízdní režim najdete u hybridů a elektromobilů
 • jedná se o režim se zvýšenou rekuperací, při ubrání plynu vozidlo citelně zpomaluje pomocí rekuperace, čím si dobíjí baterie
 • v praxi to znamená, že lze rychlost vozidlo ovládat polohou plynového pedálu a brzdit jen minimálně