Poloměr rejdu

Poloměr rejdu r je vzdálenost od středu pneumatiky k průsečíku rejdové osy s rovinou vozovky.

Poloměr rejdu r je vzdálenost od středu styku pneumatiky k průsečíku rejdové osy s rovinou vozovky. Poloměr rejdu je uvažován jako záporný, leží-li vně střední roviny kola

 

Díky nenulovému poloměru rejdu vznikají v řízení silové momenty, např. při brzdění nebo vlivem valivých odporů apod. S rostoucím poloměrem rejdu roste i citlivost nápravy na podélné síly. Pokud jsou tyto síly do řízení rozdílné, musí jejich účinek vyrovnávat řidič svojí silou na volantu. V posledních letech se proto stále častěji používá záporný poloměr rejdu, který má stabilizační účinek na řízení. Kola jsou nucena do sbíhavosti a všechny případné vůle v uložení kola a spojovací tyči jsou stále vymezovány.

Text: Jan Sajdl
Foto:
www.autolexicon.net
Klíčová slova:
geometrie, zavěšení kol, poloměr rejdu