D.A.S.

D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. je jedinou specializovanou společností svého druhu na trhu v České republice. Motoristé se s logem DAS často setkávají na kamionech a autobusech.

Účelem pojištění právní ochrany je odstranit nebo alespoň zmírnit nepříznivé důsledky nahodilých právních sporů a výdajů s tím spojených. Pojištění právní ochrany podporuje pojištěného při prosazování jeho právních zájmů a nese nebo zmírňuje riziko vzniklých nákladů. Svým klientům D.A.S. zajišťuje prosazování jejich oprávněných požadavků u protistrany a současně také D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. nese do stanovené míry i riziko nákladů za konkrétní právní ochranu.


D.A.S. poskytuje právní ochranu ve všech důležitých oblastech života – od běžného soukromého rodinného života přes motorismus a zaměstnání až po podnikání.


 

 

 

Text: Jan Sajdl
Foto:
www.das.cz
Klíčová slova:
DAS, D.A.S., pojištění