Kickdown

Kick-down je funkce podřazení automatické převodovky. Řídící jednotka dá při plném sešlápnutí plynového pedálu povel k podřazení na co nejnižší možný převodový stupeň, tím zvýší otáčky spalovacího motoru s cílem získat co větší výkon motoru. Řidič tuto funkci využije například při předjíždění nebo prudké akceleraci.

Kick-down je funkce automatické převodovky, která dovoluje v případě potřeby získat maximální výkon. Tato funkce je potřeba například při požadavku na prudké akcelerování nebo při předjížděcím manévru. Při aktivaci funkce kick-down se dokonce krátkodobě odpojí klimatizace, aby neubírala výkon motoru.

Funkce kick-down

Pokud řidič prudce sešlápne pedál akcelerace až k podlaze, řídící jednotka automatické převodovky vyhodnotí prostřednictvím spínače polohy pedálu akcelerace situaci jako požadavek na maximální výkon. Okamžitě dojde k podřazení o jeden nebo dva rychlostní stupně a vozidlo začne akcelerovat s maximálním dostupným výkonem. Řídící jednotka automatické převodovky zároveň vyhodnocuje otáčky motoru, aby podřazení bylo výkonově optimální, nebo aby nedošlo k překročení maximálních povolených otáček motoru.

ilustrační obrázek funkce Kickdown automatické převodovky