Značení paliv

V celé Evropskou unii platí jednotné značení motorových paliv. Standardizované symboly najdete jak na krytu od nádrže, tak na tankovací pistoli u čerpací stanice.

Od 12. října 2018 je v celé Evropské unii zavedeno nové značení paliv na čerpacích stanicích, které má usnadnit orientaci v palivech s různým podílem biosložky.

Motoristé se nemusejí bát, jelikož se stávající marketingová označení paliv nemění. Jen se nově na tankovací pistoli objeví symboly, které budou zákazníky informovat o typu čerpaného paliva a podílu biosložky v něm, přesně podle požadavků normy ČSN EN 16942. Takže i nadále budou motoristé vídat paliva marketingově nazvaná např. Verva, V-Power, Otimal Diesel a podobně.

cs_znaceni-paliv_003

Paliva jsou rozdělena do tří hlavních skupin: benzínová, naftová a plynná.

Benzínová paliva jsou označena kruhem. Písmeno E v kruhu znamená ethanol a číslo za ním vyjadřuje maximální podíl biosložky uvedený v procentech. E5 tedy znamená, že v čerpaném benzínu je 0 až 5% biosložky – ethanolu. Číslo neříká nic o oktanovém čísle čerpaného paliva, proto má stejný symbol tankovací pistole s benzínem Natural 95 i Natural 98.

nové značení benzínových paliv

Naftová paliva jsou označena čtvercem. Písmeno B znamená bionafta a číslo za ním vyjadřuje maximální podíl biosložky uvedený v procentech. B7 tedy znamená, že v naftě je od 0 do 7% bionafty. Číslo opět nesouvisí s cetanovým číslem. Zákazník se rovněž může setkat s písmeny XTL, ta značí syntetickou parafinickou naftu.

nové značení naftových paliv

Plynná paliva jsou označena kosočtvercem. Písmena v kosočtverci označují typ plynu: CNG, LPG, LNG, H2.

nové značení plynných paliv

U symbolů se objeví také doplňující informace jako oktanové číslo či cetanové číslo, sezónní druh, kovová aditiva, obsah síry aj.

cs_znaceni-paliv_004

Jak často se lidé spletou u čerpací stanice?
Podle České asociace asistenčních společností (ČAAS) se před zavedením jednotného značení paliv pohyboval počet českých řidičů, kteří ročně natankovali špatný druh paliva kolem 2000 případů. Z toho se stalo v zahraničí pouhých 13%, jelikož jsou motoristé při tankování v cizině obezřetnější. Z toho se dá usuzovat, že není důvodem chyb nejasné značení, ale spíše klasická nepozornost při čerpání…

 

Foto: www.petrol.cz, archiv
Klíčová slova: značení paliv, označení paliv, EU