Dynamické vyvážení motoru

Rotující a posouvající se součásti v motoru vyvolávají chvění agregátu. Toto kmitání je vyvoláno buď rotující odstředivou silou v případě rotujících částí, nebo silou setrvačnou v případě posuvných hmot. Dynamického vyvážení motoru se dosahuje minimalizací těchto hmot a protizávažím. Dokonalejším způsobem vyvážení klikového hřídele je použití tzv. vyvažovací hřídele.

Při dynamickém vyvažování se snažíme eliminovat přídavné momentové zatěžující účinky. Tyto účinky se projevují, pokud osa rotace není hlavní osou setrvačnosti (např. šikmo nasazené kotouče na rotoru, nehomogenita materiálu, atd.). Při dynamickém vyvažování se tedy snažíme, aby osa rotace byla zároveň hlavní osou setrvačnosti. Jelikož vyvažujeme momentové účinky (silové dvojice), musíme vyvažovat minimálně ve dvou vyvažovacích rovinách. Vyvažování se provádí vždy za rotace. K vyvažování je potřeba mít speciální vyvažovací stroje. Vyvažování se provádí minimálně při dvou bězích stroje.

statické vs. dynamické vyvažování

 

Text: Jan Sajdl
Foto:
www.fanselow-berlin.de
Klíčová slova:
dynamické vyvažování motoru, vyvažování motorů