TPM (Tyre Pressure Monitoring System)

Je prvek bezpečnosti, který automaticky upozorňuje řidiče na ztrátu tlaku v pneumatikách.

Systém TPM z anglického Tyre Pressure Monitoring, případně Tire Pressure Monitoring, také se můžete setkat se zkratkou TPMS (Tyre Pressure Monitoring System). Tento systém sleduje tlak vzduchu v pneumatikách. Při ztrátě tlaku v kolech pak automaticky vyrozumí řidiče o poklesu tlaku.

Princip:
Existuje více technických provedení. Např. automobilka Škoda Auto využívá k nepřímému měření tlaku v pneumatikách čidla systému ABS. Pokud řídicí jednotka vyhodnotí změnu poloměru otáčení některého z kol, došlo pravděpodobně k poklesu tlaku v tomto kole. Systém TPM automaticky rozsvítí kontrolku na přístrojové desce, varující řidiče na možnost poklesu tlaku v pneumatikách.


Další možností kontroly tlaku mohou být dodatečně montované měřiče. Každý ráfek pak má svůj měřič tlaku, který přes ventilek pneumatiky zjišťuje aktuální tlak v pneumatikách. Tuto informaci pak vysílá do řídicí jednotky nebo zařízení.


Co jste nevěděli:

Systém pro monitorování tlaku v pneumatikách bude od roku 2012 povinný!
Evropská komise vyšla vstříc požadavkům automobilových klubů a expertů z oblasti automobilového průmyslu, podle nichž je hlavní příčinou selhání pneumatik pomalý úbytek tlaku. Správně nahuštěná pneumatika má také nižší valivý odpor, čím se sníží spotřeba paliva. Podle společnosti Continental pokud budou mít všechna vozidla v Evropě správně nahuštěné pneumatiky, sníží se náklady na provoz o 3,4 miliardy eur ročně. Snížení spotřeby samozřejmě přináší i snížení emisí oxidu uhličitého do ovzduší. Nařízení tak dostává ekologický nádech. Dalším argumentem příznivců nového předpisu je kratší brzdná dráha a tím pádem vyšší bezpečnost na silnicích.

Text: Jan Sajdl
Foto:
www.skoda-auto.cz, www.jaxquickfit.com.au
Klíčová slova:
TPM, TPMS, Tyre Pressure, Tire Pressure, monitoring tlaku v pneumatikách, kontrola tlaku v pneumatikách