FCV (Fuel Cell Vehicle)

Zkratka FCV označuje automobil poháněný palivovým článkem. To znamená, že k pohonu využívá elektrickou energii získanou v palivovém článku při chemické reakci mezi vodíkem a kyslíkem.

Automobilka Toyota představila v roce 2013 životaschopnou studii automobilu poháněném vodíkem. Studie nesla jednoduchý název FCV (Fuel Cell Vehicle) a navazovala na projekt, který započal v roce 2002 pod názvem Toyota FCHV. Jeho cílem bylo testování automobilů s pohonem na vodík v Japonsku a USA.

Automobil FCV jehož sériová výroba má začít v roce 2015 bude čerpat vodík na speciálních nově budovaných čerpacích stanicích. Zatím se s projektem FCV počítá pouze v Japonsku, kde vláda celý projekt včetně stavby čerpacích stanic výrazně podporuje.


Automobilka Toyota vidí ve spalování vodíku prostřednictvím palivových článků budoucnost a svůj vývoj klasických bateriových elektromobilů ukončila již v roce 2012.

Princip:
Vodíkový článek má podobně jako baterie dvě elektrody. Místo stabilní náplně kyselinou je k elektrodám dodáván vodík jako palivo a kyslík jako okysličovadlo. Kyslík se na elektrodě redukuje na anionty O2-, které reagují s ionty H+ za vzniku elektrického napětí a vody.

Palivový článek se skládá z mnoha membránových elektrod zvaných MEA (Membrane Electrode Assembly). Každá tato elektroda poskytuje necelý 1 Volt. Aby se dosáhlo vyššího napětí, jsou buňky zapojeny do série.

 

Principiálně se nejedná o žádnou novinku. Od 60. Let se obdobné palivové články používají v raketoplánech a vesmírném programu. Důvod je prostý, celý systém i s vodíkovou nádrží je totiž lehčí než akumulátor o stejné kapacitě.

Výhody pohonu palivových článků:
–       vodík lze získávat z různých zdrojů
–       nulové emise CO2 během spalování
–       tichý a plynulý provoz
–       dobrá akcelerace daná charakteristikou elektromotorů
–       dobíjení během 3 minut
–       čtyři až pětkrát větší kapacita než u klasického elektromobilu
–       jízdní dosah cca 700 km
–       bezproblémové startování do -30°C

 

Zdroj: