FCV (Fuel Cell Vehicle)

Zkratka FCV označuje automobil poháněný palivovým článkem. To znamená, že k pohonu využívá elektrickou energii získanou v palivovém článku při chemické reakci mezi vodíkem a kyslíkem.

Leider ist der Eintrag nur auf Tschechisch und Slowakisch verfügbar.

Quelle: