FCV (Fuel Cell Vehicle)

Skratka FCV označuje automobil poháňaný palivovým článkom. To znamená, že na pohon využíva elektrickú energiu získanú v palivovom článku pri chemickej reakcii medzi vodíkom a kyslíkom.

Automobilka Toyota predstavila v roku 2013 životaschopnú štúdiu automobilu poháňanom vodíkom. Štúdia niesla jednoduchý názov FCV (Fuel Cell Vehicle) a nadväzovala na projekt, ktorý začal v roku 2002 pod názvom Toyota FCHV. Jeho cieľom bolo testovanie automobilov s pohonom na vodík v Japonsku a USA.

Automobil FCV ktorého sériová výroba má začať v roku 2015 bude čerpať vodík na špeciálnych novovybudovaných čerpacích staniciach. Zatiaľ sa s projektom FCV počíta iba v Japonsku, kde vláda celý projekt vrátane stavby čerpacích staníc výrazne podporuje.


Automobilka Toyota vidí v spaľovaní vodíka prostredníctvom palivových článkov budúcnosť a svoj vývoj klasických batériových elektromobilov ukončila už v roku 2012.

Princíp:
Vodíkový článok má podobne ako batérie dve elektródy. Namiesto stabilný náplne kyselinou je k elektródam dodávaný vodík ako palivo a kyslík ako oxidačné činidlo. Kyslík sa na elektróde redukuje na anióny O2-, ktoré reagujú s iónmi H + za vzniku elektrického napätia a vody.

Palivový článok sa skladá z mnohých membránových elektród zvaných MEA (Membrane Electrode Assembly). Každá táto elektróda poskytuje necelý 1 Volt. Aby sa dosiahlo vyššieho napätia, sú bunky zapojené do série.

Automobilka Toyota vidí ve spalování vodíku prostřednictvím palivových článků budoucnost a svůj vývoj klasických bateriových elektromobilů ukončila již v roce 2012.

 

Principiálne sa nejedná o žiadnu novinku. Od 60. Let sa obdobné palivové články používajú v raketoplánoch a vesmírnom programe. Dôvod je prostý, celý systém aj s vodíkovou nádržou je totiž ľahší ako akumulátor s rovnakou kapacitou.

Výhody pohonu palivových článkov:
– vodík je možné získavať z rôznych zdrojov
– nulové emisie CO2 počas spaľovania
– tichý a plynulú prevádzku
– dobrá akcelerácia daná charakteristikou elektromotorov
– dobíjanie počas 3 minút
– štyri až päťkrát väčšia kapacita ako u klasického elektromobilu
– jazdný dosah cca 700 km
– bezproblémové štartovanie do -30 °C


Foto/zdroj:
www.toyota.com, www.carxmotor.com
Kľúčové slová:
Toyota, FCV, Fuel Cell Vehicle, palivový článok

Zdroj: