ASR (Antriebsschlupfregelung)

ASR je protipreklzový systém zaisťujúci prenos hnacej sily od motora na povrch vozovky.

Protipreklzový systém ASR (z nemeckého Antriebsschlupfregelung) zabraňuje pretáčaniu poháňaných kolies znížením výkonu motora. V prípade, že sa kolesá začnú pretáčať, systém ASR zníži krútiaci moment motora na hodnotu, ktorú sú kolesá za daných adhéznych podmienok schopná preniesť na vozovku, bez toho aby sa pretáčala.

Princíp:
ASR pracuje v súčinnosti so systémom EDS a riadiacou jednotkou motora. Narozdiel od EDS (elektronickej uzávierky diferenciálu) môže ASR pracovať pri každej rýchlosti vozidla. Systém ASR tak zvyšuje bezpečnosť a stabilitu jazdy na klzkom povrchu, zároveň zabezpečuje plynulé zrýchlenie bez preklzávajúce kolies. Pri jazde v zákrute pôsobí systém regulácie preklzu proti nedotáčavosti vozidla a zvyšuje jazdnú stabilitu.

Snímače otáčok kolies, ktoré sú spoločné s ABS, neustále sledujú otáčky kolies hnanej nápravy. Riadiaca jednotka, ktorá je tiež spoločná s ABS, porovnáva tieto údaje s otáčkami kolies nepoháňané nápravy. Ak na základe signálov zo snímačov otáčok riadiaca jednotka vyhodnotí, že dochádza k preklzu hnacích kolies (kolesá), je riadiacou jednotkou vydaný pokyn, aby toto kolo bolo pribrzdené. V prípade vyššej rýchlosti je riadiacou jednotkou motora vydaný príkaz na zníženie krútiaceho momentu motora vynúteným uberaním plynu. Následkom tohto zásahu sa kolesá prestanú pretáčať.

Ak je systém ASR pri jazde aktívnej bliká kontrolka na prístrojovej doske. Vodič môže následne prispôsobiť štýl svojej jazdy, zároveň je varovaný, že sa nachádza na vozovke s horšou adhéziou. ASR dá vypnúť napr. Pri jazde so snehovými reťazami, kedy je preklz neodvratný. Automobil vybavený ASR zároveň obsahuje elektronickú uzávierku diferenciálu EDS, ktorá pôsobí do rýchlosti 40 km/hod.

Kedy funguje ASR?

Poháňaná predná náprava, rozdiel otáčok medzi prednými kolesami:
– do cca. 40 km/h vykonáva reguláciu systém EDS pomocou cielených zásahov pri brzdení, pri vyšších rýchlostiach potom redukuje systém ASR krútiaci moment motora.

Poháňaná predná náprava, rozdiel otáčok medzi kolesami prednej a zadnej nápravy:
– v celom rozsahu rýchlostí vyrovnáva otáčky výlučne systém ASR.

Poháňaná predná náprava, rozdielom otáčok medzi prednými kolesami aj medzi kolesami prednej a zadnej nápravy:
– do rýchlosti cca. 40 km/h sú aktívne oba systémy EDS aj ASR, pri vyšších rýchlostiach pracuje už len ASR.

História:
Za prvého predchodcu moderných protiprokluzových systémov možno považovať zariadení nazvanej MaxTrac. Tento systém predstavila v roku 1971 automobilka Buick a vzápätí ho zabudovala do svojich modelov Riviera, Estate Wagon, Electra 225, Centurion a LeSabre. Jednalo sa o jednoduchý elektronicky riadený systém, ktorý umožňoval detekciu preklzávajúce kolies a následnú úpravu výkonu motora. V roku 1979 predstavila automobilka Cadillac obdobný systém nazvaný Traction Monitoring Systém (TMS) pri modeli Eldorado. Systém ASR, ako ho poznáme dnes, sa v automobiloch prvýkrát objavil v roku 1986.

Existuje celý rad príbuzných systémov na podobných princípoch. Rôzne automobilky však používajú rôzne označenia: ASR, ASC, DTC, ETC, ETS, TCS a TC.


Foto/zdroj:
www.vb.ozq8.com, en.wikipedia.org/wiki/Traction_control_system; www.buick-riviera.com/maxtrac.html
Kľúčové slová: ASR, protiprešmykový, systém, protipreklzové, systémy, stabilita, jazdy