Dynamo

Dynamo je točivý elektrický stroj vyrábějící stejnosměrný elektrický proud. Dříve bylo používáno v automobilech jako generátor elektrického proudu.

Dynamo je točivý elektrický stroj, který rotací cívky v magnetickém poli přeměňuje mechanickou energii na energii elektrickou. Je generátorem stejnosměrného proudu.

 

Princip:

Dynamo se skládá ze statoru tvořeného permanentním magnetem nebo elektromagnetem a rotoru s vinutím a komutátorem. Podle způsobu zapojeni dělíme dynama na:

1. dynamo s permanentním magnetem
2. dynamo s cizím buzením

3. derivační dynamo (paralelní dynamo)

4. sériové dynamo
5. kompaudní dynamo

 

 

 

 

 

Text: Jan Sajdl
Foto:
www.alternatormart.co.uk
Klíčová slova:
dynamo