Konská sila (kôň, k)

Konská sila bola predtým široko používaná fyzikálna jednotka výkonu. V súčasnosti sa s konskou silou častejšie stretávame len v súvislosti s výkonom automobilových a motocyklových motorov. Konská sila bola v súčasnosti nahradená presnejšou jednotkou SI Watt. S definíciou konskej sily prišiel koncom 18. storočia anglický vynálezca James Watt.

V slovenčine sa konská sila skracuje na k (niekedy nesprávne ks), v anglickom jazyku je horsepower hp (konská sila), v Nemecku sa používa skratka PS (Pferdestärke). Táto jednotka popisuje výkon, t. j. prácu vykonanú za určitý čas. Vzhľadom na historický kontext bola táto jednotka spojená s výkonom alebo prácou koňa. V súčasnosti sa jednotka „kôň“ postupne vyraďuje a nahrádza sa jednotkou SI Watt.

Historie:

Na konci 18. století stál anglický vynálezce James Watt před problémem, jak svým zákazníkům připodobnit výkon jim vyráběných parních strojů k výkonu tehdy běžně využívaných pracovních zvířat. Podle zkušeností s poníky pracujících v jednom dole odhadoval, že poník zapřažený do žentouru vyzdvihne 22 000 stopliber za minutu. Výkon koně odhadoval o ½ větší, tzn. koňská síla byla rovna výkonu 33 000 stopliber za minutu. James Watt tedy stanovil následující definici:

Jedna koňská síla je rovna výkonu, který podává soustavně pracující kůň, který zapřažený v žentouru zdvíhá náklad 180 liber a ujde při tom za hodinu 144 koleček o poloměru 12 stop.

Hodnotu vypočítanou z hmotnosti břemene a ušlé vzdálenosti (podle počtu koleček žentouru) James Watt zaokrouhlil na 33 000 stopliber za minutu. Watt ve své době nemohl svou jednotku přepočítat do dnes používané soustavy SI, neboť tehdy ještě jednotná soustava jednotek SI neexistovala. Z historického důvodu existují dvě základní varianty koňské síly. Rozdíl je způsoben různou definicí velikosti liber a stop, které se měnily s místem používání i s dobou. Mechanická koňská síla se používá zejména v Anglii a USA, zatím co v Evropě, Asii a Jižní Americe se používá metrická koňská síla. Tento rozdíl (1,4%) zapříčiňuje odlišnosti při publikování výkonů motorů.

Mechanická koňská síla Metrická koňská síla
1 k = 745,69987 W 1 k = 735,49875 W

Čo ste nevedeli:

Ako sa meria výkon motora?
Na meranie výkonu motora sa používajú dynamometre, ktoré sa nazývajú výkonové charakteristiky. Dynamometre, známe aj ako výkonové brzdy, využívajú rôzne fyzikálne princípy. Výkonové brzdy prakticky vždy určitým merateľným spôsobom znižujú energiu testovaného motora, zvyčajne jej premenou na ľahko merateľnú elektrickú energiu.

Dá sa konská sila porovnať s ľudskou silou?
Konská sila je približne desaťnásobok konskej sily: 1 kôň = 9,863 ľudskej

Ako prepočítať konskú silu na kilowatty?
Jednoducho vynásobte konskú silu číslom 0,735. Vedomosť, že motor s výkonom 100 koní má 74 kW, môže byť dobrou mnemotechnickou pomôckou.