Konská sila (kôň, k)

Konská sila bola predtým široko používaná fyzikálna jednotka výkonu. V súčasnosti sa s konskou silou častejšie stretávame len v súvislosti s výkonom automobilových a motocyklových motorov. Konská sila bola v súčasnosti nahradená presnejšou jednotkou SI Watt. S definíciou konskej sily prišiel koncom 18. storočia anglický vynálezca James Watt.

Read more