Kvapková skúška oleja

Kvapková skúška oleja je orientačná metódou slúžiace na posúdenie stupňa znečistenia oleja. Táto skúška je rýchla a jednoduchá.

Kvapkový test patrí do skupiny tribotechnických diagnostík, teda bezdemontážnu technických diagnostík. Najväčšia výhoda týchto diagnostík spočíva v tom, že pomocou nich možno zariadenia diagnostikovať, bez toho aby sme ho museli rozoberať. Prehliadka je tým pádom rýchlejšie a lacnejšie.

Tribodiagnostiky (TD) je bezdemontážnu diagnostika, ktorá je vykonávaná na základe analýzy oleja z odobratej vzorky. Táto diagnostika dokáže určiť technický stav strojového zariadenia v predstihu, ešte pred tým, než stroj vykáže nežiaduce prejavy. V prípade spaľovacieho motora je ako zdroj informácií o opotrebenie jednotlivých mechanických častí využívaný motorový olej.

cs_kapkova_zkouska_003   cs_kapkova_zkouska_002

Skúšok oleja môže byť celá rada, od testu kinematickej viskozity, bodu vzplanutia, obsah vody až po kvapkovú skúšku. Kvapkový test je síce skôr orientačné skúškou, zato na jej vykonanie nie je potrebné žiadne zložité či špeciálne zariadenia. Ak je výsledok kvapkovej skúšky dobrý, nie je potrebné pristupovať ďalším testom.

Princíp:
Samotný proces kvapkovej skúšky spočíva v nanesení kvapky oleja na filtračné alebo chromatografický papier a následnom čakanie než sa kvapka dostatočne vpije a utvorí obrazec pre vyhodnotenie. Presný postup a spôsob vyhodnotenia je uvedený pri každom teste, napr. TU.

1 – vnútorný kruh – ukazuje stupeň znečistenia pevnými látkami

2 – druhý kruh – identifikácia kondície oleja

3 – hraničný zóna okolo druhého kruhu – vypovedá o obsahu vody v oleji

4 – vonkajšie palivový kruh – vytvorí sa, pokiaľ je v oleji obsiahnuté palivo

cs_kapkova_zkouska_001

Vyhodnotenie kvapkovej skúšky:
Ak skúšku nevykonáva neskúsený motorista, ale vyškolený špecialista s určitou skúsenosťou, môže z testu vyčítať prekvapivo veľa informácií. Skúsený technik nehodnotí len farbu oleja, ale veľa spozná aj zo spôsobu, akým sa olej vpíja do skúšobného papierika. Pozná, či je v oleji dostatok voľnej mazacie zložky, či olej nie je zriediť palivom či prenikajúce chladiacou kvapalinou. Polymerizácia etylenglykolu (súčasť chladiacej kvapaliny) v motorovom oleji spôsobuje nielen stratu mazacích schopností, ale znižuje priechodnosť oleja v mazacích kanáloch, kde tvorí usadeniny, ktoré v motore zostávajú aj po výmene oleja. Dobrý technik tiež dokáže vyhodnotiť, či detergent (detergent = čistič a uvoľňovač usadenín) v oleji ešte dostatočne rozpúšťa karbón a či disperzant (disperzant – obalí nečistoty a znemožní ich vzájomné zhlukovanie a spájanie) zabraňuje jeho sadania ku dnu.

Foto: motorcheckup.com, motor-checkup.ru
Kľúčové slová:
motorový olej, test, kvapková skúška, kvapkový test, motor, olej