Kapková zkouška oleje

Kapková zkouška oleje je orientační metodou sloužící k posouzení stupně znečištění oleje. Tato zkouška je rychlá a jednoduchá.

Kapkový test patří do skupiny tribotechnických diagnostik, tedy bezdemontážních technických diagnostik. Největší výhoda těchto diagnostik spočívá v tom, že pomocí nich lze zařízení diagnostikovat, aniž bychom jej museli rozebírat. Prohlídka je tím pádem rychlejší a levnější.

Tribodiagnostika (TD) je bezdemontážní diagnostika, která je prováděna na základě analýzy oleje z odebraného vzorku. Tato diagnostika dokáže určit technický stav strojního zařízení v předstihu, ještě před tím, než stroj vykáže nežádoucí projevy. V případě spalovacího motoru je jako zdroj informací o opotřebení jednotlivých mechanických částí využíván motorový olej.

cs_kapkova_zkouska_003   cs_kapkova_zkouska_002

Zkoušek oleje může být celá řada, od testu kinematické viskozity, bodu vzplanutí, obsahu vody až po kapkovou zkoušku. Kapkový test je sice spíše orientační zkouškou, zato k jejímu provedení není potřeba žádné složité či speciální zařízení. Pokud je výsledek kapkové zkoušky dobrý, není třeba přistupovat dalším testům.

Princip:
Samotný proces kapkové zkoušky spočívá v nanesení kapky oleje na filtrační nebo chromatografický papír a následném čekání než se kapka dostatečně vpije a utvoří obrazec pro vyhodnocení. Přesný postup a způsob vyhodnocení je uveden u každého testu, např. ZDE.

1 – vnitřní kruh – ukazuje stupeň znečistění pevnými látkami

2 – druhý kruh – identifikace kondice oleje

3 – hraniční zóna kolem druhého kruhu – vypovídá o obsahu vody v oleji

4 – vnější palivový kruh – vytvoří se, pokud je v oleji obsažené palivo

cs_kapkova_zkouska_001

Vyhodnocení kapkové zkoušky:
Pokud zkoušku neprovádí nezkušený motorista, ale vyškolený specialista s určitou zkušeností, může z testu vyčíst překvapivě mnoho informací. Zkušený technik nehodnotí pouze barvu oleje, ale hodně pozná i ze způsobu, jakým se olej vpíjí do zkušebního papírku. Pozná, zda je v oleji dostatek volné mazací složky, zda olej není naředěn palivem či pronikající chladicí kapalinou. Polymerizace etylenglykolu (součást chladicí kapaliny) v motorovém oleji způsobuje nejen ztrátu mazacích schopností, ale snižuje průchodnost oleje v mazacích kanálech, kde tvoří úsady, které v motoru zůstávají i po výměně oleje. Dobrý technik rovněž dokáže vyhodnotit, zda detergent (detergent = čistič a uvolňovač usazenin) v oleji ještě dostatečně rozpouští karbon a zda disperzant (disperzant – obalí nečistoty a znemožní jejich vzájemné shlukování a spojování) zabraňuje jeho sedání ke dnu.

Foto: motorcheckup.com, motor-checkup.ru
Klíčová slova:
motorový olej, test, kapková zkouška, kapkový test, motor, olej