Zdvihový objem

Zdvihový objem je objem, který vytlačí píst při svém zdvihu. Tento prostor je vymezený horní a dolní úvratí.

Zdvihový objem motoru je část pracovního prostoru všech válců v pístovém spalovacím motoru, která se nachází mezi horní a dolní úvratí jednotlivých pístů. Zdvihový objem motoru tedy neznamená celkový objem motoru, jak je někdy nesprávně uváděno, jelikož se nad horní úvratí nachází ještě tzv. kompresní objem.

VK – kompresní objem; VZ – zdvihový objem; VM – zdvihový objem motoru

Zdvihový objem válce je v literatuře označován jako VZ a je udáván v jednotkách objemu, nejčastěji v litrech nebo centimetrech krychlových. Na základě zdvihového objemu a kompresního objemu lze stanovit tzv. kompresní poměr, který má zásadní vliv na účinnost a chování motoru.

Zdvihový objem motoru VM je zdvihový objem jednoho válce VZ násobený počtem válců. V technickém průkazu najdete zdvihový objem celého motoru VM uvedený v cm2.