Zdvihový objem

Zdvihový objem je objem vytlačený piestom pri svojom zdvihu. Tento priestor je vymedzený hornou a dolnou úvraťou.

Zdvihový objem motora je časť pracovného priestoru všetkých valcov v piestovom spaľovacom motore, ktorá sa nachádza medzi hornou a dolnou úvraťou jednotlivých piestov. Zdvihový objem motora teda neznamená celkový objem motora, ako je niekedy nesprávne uvádza, keďže sa nad hornou úvraťou nachádza ešte tzv. kompresný objem.

VK – kompresný objem; VZ – zdvihový objem; VM – zdvihový objem motora


Zdvihový objem valca je v literatúre označovaný ako VZ a je udávaný v jednotkách objemu, najčastejšie v litroch alebo centimetroch kubických. Na základe zdvihového objemu a kompresného objemu je možné stanoviť tzv. kompresný pomer, ktorý má zásadný vplyv na účinnosť a správanie motora.

Zdvihový objem motora VM je zdvihový objem jedného valca VZ násobený počtom valcov. V technickom preukaze nájdete zdvihový objem celého motora VM uvedený v cm2.