Celková hmotnosť

Celková hmotnosť vozidla je súčet pohotovostnej a užitočnej hmotnosti.

Definícia:
Celková hmotnosť je súčet pohotovostnej a užitočnej hmotnosti. Je to teda hmotnosť vlastného vozidla so všetkými prevádzkovými náplňami, plne naloženým batožinovým priestorom a s maximálnym počtom cestujúcich.

celková hmotnosť vozidla

V niektorých katalógoch môže byť celková hmotnosť označovaná aj ako „Maximálna prípustná hmotnosť“ alebo „Maximálna povolená hmotnosť“.