G-TEC

Modely automobilky Škoda s označením G-TEC môžu spaľovať bežný benzín, ale predovšetkým zemný plyn (CNG).

Škoda Citigo G-TEC sa stala prvým sériovo vyrábaným vozidlom značky Škoda, ktorý mohol spaľovať ako benzín, tak zemný plyn (CNG). CNG je moderný pohonná hmota, ktorá sa počíta medzi alternatívne zdroje paliva. Aj keď sa stále jedná o fosílne palivo.

Prevádzka na CNG
CNG je prevádzkovo aj cenovo výhodným palivom. Cena je dlhodobo garantovaná vďaka minimálnej výške spotrebnej dane. Finančná úspora u CNG je oproti klasickým fosílnym palivám až o 50%. Preto CNG predstavuje veľký potenciál do budúcnosti. Napríklad spotreba plynu nového modelu ŠKODA Octavia G-TEC je 5,3 m3 (3,4 kg) na 100 km, čo zodpovedá emisiám iba 94 g CO2 na kilometer.

  BENZIN

Škoda Octavia
1.2 TSI / 77kW

NAFTA

Škoda Octavia
1.6 TDI / 77kW

LPG

Škoda Octavia
1.6 MPI / 75kW

CNG

Škoda Octavia
1.4 TSI / 81kW

Cena za 1 litr nebo 1 kg 35.98 36.09 18.6 27.75
kombinovaná spotřeba 5,2 l/100 km 4,2 l/100 km 9,2 kg/100 km 3,5 kg/100 km
náklady na 1 km 1,87 Kč 1,52 Kč 1,71 Kč 0,97 Kč

* zdroj Škoda Auto, 11. 2. 2016

Ekológia
Ekologické výhody prevádzky na CNG vyplývajú predovšetkým z jeho chemického zloženia. CNG má vysoký pomer atómov vodíka a uhlíka. Hodnoty emisií CO2 sú nižšie až o 35% v porovnaní s benzínom a naftou. Navyše tu nehovoríme len o dnes sledovaných škodlivinách (oxidy dusíka, oxid uhoľnatý, oxid uhličitý, pevné častice), ale aj o karcinogénnych látkach – polyaromatických uhlovodíkách, aldehydy, Aroma vrátane benzénu. Takisto vplyv na skleníkový efekt je pri vozidlách na CNG menšie v porovnaní s benzínom či naftou. Oproti benzínu ponúka zemný plyn potenciál na zníženie emisií CO2 o 20-25%.

Technika
V koncerne VW sa pre motory spaľujúce CNG používa aj označenie TGI. Technický rozdiel však nie je prakticky žiadny. Chod motora spaľujúceho zemný plyn je vďaka vysokému oktanovému číslu (cca 128) výrazne tichšie a pokojnejšieCNG ponúka vysokú výhrevnosť preto je jeho spaľovanie vysoko efektívne a tiež prakticky nedochádza k strate výkonu motora. Strata výkonu motora záleží na aktuálnom podielu metánu v palivovej zmesi, strata býva maximálne 5% oproti benzínu.

SKODA cs_g-tec_004cs_g-tec_002cs_g-tec_003SKODA

Po každom doplnení CNG do nádrže jede automobil chvíľu (cca 2 minúty) na benzín. Nejedná sa však o poruchu, ale zámer konštruktérov. Riadiaca jednotka totiž potrebuje získať čas na zmonitorování kvality plynu a tiež je potrebné na chvíľku rozpohybovať benzínovej vstrekovače a „odfúknuť“ usadeniny, aby sa nezapékaly.

Bezpečná prevádzka
V prípade vozidiel poháňaných stlačeným plynom je venovaná osobitná pozornosť bezpečnosti, zvlášť potom dostatočnej pevnosti tlakových nádrží a ich uloženie vo vozidle. Tlakové nádrže na CNG sú vybavené bezpečnostnými pretlakovými ventilmi. Napr. tlaková nádoba vo vozidle Octavia G-TEC odolá tlaku až 300 barov. Podľa výrobcov sú preto vozidlá na CNG bezpečnejšie ako vozidlá využívajúce benzín či LPG.

V porovnaní s LPG je potrebné uviesť, že vo väčšine európskych krajín je dovolené parkovanie vozidiel na CNG v podzemných garážach vybavených detektory úniku plynu či odvetrávaním. CNG je na rozdiel od LPG ľahší ako vzduch a môže z daných priestorov ľahšie unikať. Preto by nemuselo platiť rovnaké obmedzenia ako pre LPG. V SR je však podľa zákona z roku 2011 treba súhlas prevádzkovateľa garáží. Ako to tak u nás býva, vzhľadom k počtu CNG vozidiel je ľahšie vjazd zakázať, ako staršie garáže dovybaviť.

Čo ste nevedeli:
STK pre vozidlá poháňané CNG
Štátny technická kontrola (STK) sa na vozidlá s pohonom na CNG vťahuje úplne štandardne ako na akýkoľvek iný automobil. Zo zákona tu nie je žiadna dodatočná povinnosť kontrol systému. Na STK žiadny revízny protokol nepotrebujete. Vďaka určitým odlišnostiam však musí byť Stanice technickej kontroly vybavená zariadením na meranie emisií CNG.

Servis vozidiel na CNG
Servis na CNG vozidlá vykonáva všetky autorizované servisy. Servisné intervaly sú určené štandardnými predpismi pre každý jednotlivý automobil. Zvyčajne je odporúčaná revízia systému po prvých 3 rokoch a potom každé 2 roky. Na rozdiel od neoriginálnych prestavieb palivových systémov nevzniká majiteľovi vozidla povinnosť vykonávať ďalšie dodatočné revízie spaľovacieho systému využívajúceho CNG. Životnosť systému a tlakových nádrží je zhodná so životnosťou vozidla, tzn. v priemere minimálne 20 rokov.

 

Foto/zdroj: media.skoda-auto.com
Kľúčové slová: CNG, G-TEC, alternatívne palivo, zemný plyn, pohon na zemný plyn, Škoda