G-TEC

Modely automobilky Škoda s označením G-TEC mohou spalovat běžný benzín, ale především zemní plyn (CNG).

Škoda Citigo G-TEC se stala prvním sériově vyráběným vozem značky Škoda, který mohl spalovat jak benzín, tak zemní plyn (CNG). CNG je moderní pohonná hmota, která se počítá mezi alternativní zdroje paliva. I když se stále jedná o fosilní palivo.

Provoz na CNG
CNG
je provozně i cenově výhodným palivem. Cena je dlouhodobě garantována díky minimální výši spotřební daně. Finanční úspora u CNG je oproti klasickým fosilním palivům až o 50 %. Proto CNG představuje velký potenciál do budoucna. Například spotřeba plynu nového modelu ŠKODA Octavia G-TEC činí 5,3 m3 (3,4 kg) na 100 km, což odpovídá emisím pouze 94 g CO2 na kilometr.

BENZIN

Škoda Octavia
1.2 TSI / 77kW

NAFTA

Škoda Octavia
1.6 TDI / 77kW

LPG

Škoda Octavia
1.6 MPI / 75kW

CNG

Škoda Octavia
1.4 TSI / 81kW

Cena za 1 litr nebo 1 kg 35.98 36.09 18.6 27.75
kombinovaná spotřeba 5,2 l/100 km 4,2 l/100 km 9,2 kg/100 km 3,5 kg/100 km
náklady na 1 km 1,87 Kč 1,52 Kč 1,71 Kč 0,97 Kč

* zdroj Škoda Auto, 11. 2. 2016

Ekologie
Ekologické výhody provozu na CNG vyplývají především z jeho chemického složení. CNG má vysoký poměr atomů vodíku a uhlíku. Hodnoty emisí CO2 jsou nižší až o 35% v porovnání s benzínem a naftou. Navíc zde nemluvíme pouze o dnes sledovaných škodlivinách (oxidy dusíku, oxid uhelnatý, oxid uhličitý, pevné částice), ale také o karcinogenních látkách – polyaromatických uhlovodíkách, aldehydech, aromátech včetně benzenu. Rovněž vliv na skleníkový efekt je u vozidel na CNG menší v porovnání s benzínem či naftou. Oproti benzínu nabízí zemní plyn potenciál na snížení emisí CO2 o 20–25 %.

Technika
V koncernu VW se pro motory spalující CNG používá rovněž označení TGI. Technický rozdíl však není prakticky žádný. Chod motoru spalujícího zemní plyn je díky vysokému oktanovému číslu (cca 128) výrazně tišší a klidnější. CNG nabízí vysokou výhřevnost proto je jeho spalování vysoce efektivní a také prakticky nedochází ke ztrátě výkonu motoru. Ztráta výkonu motoru záleží na aktuálním podílu metanu v palivové směsi, ztráta bývá maximálně 5% oproti benzínu.

SKODA cs_g-tec_004cs_g-tec_002cs_g-tec_003SKODA

Po každém doplnění CNG do nádrže jede automobil chvíli (cca 2 minuty) na benzín. Nejedná se však o poruchu, ale záměr konstruktérů. Řídicí jednotka totiž potřebuje získat čas na zmonitorování kvality plynu a také je potřeba na chvilku rozpohybovat benzínové vstřikovače a „odfouknout“ usazeniny, aby se nezapékaly.

Bezpečný provoz
U vozidel poháněných stlačeným plynem je věnována zvláštní pozornost bezpečnosti, zvláště pak dostatečné pevnosti tlakových nádrží a jejich uložení ve vozidle. Tlakové nádrže na CNG jsou vybaveny bezpečnostními přetlakovými ventily. Např. tlaková nádoba ve voze Octavia G-TEC odolá tlaku až 300 barů. Podle výrobců jsou proto vozidla na CNG bezpečnější než vozidla používající benzín či LPG.

Ve srovnání s LPG je třeba uvést, že ve většině evropských zemí je dovoleno parkování vozidel na CNG v podzemních garážích vybavených detektory úniku plynu či odvětráváním. CNG je na rozdíl od LPG lehčí než vzduch a může z daných prostor snáze unikat. Proto by nemuselo platit stejné omezení jako pro LPG. V ČR je však dle zákona z roku 2011 třeba souhlas provozovatele garáží. Jak to tak u nás bývá, vzhledem k počtu CNG vozů je snazší vjezd zakázat, než starší garáže dovybavit.

Co jste nevěděli:
STK pro vozy poháněné CNG
Státní technická kontrola (STK) se na vozy s pohonem na CNG vtahuje zcela standardně jako na jakýkoli jiný vůz. Ze zákona zde není žádná dodatečná povinnost kontrol systému. Na STK žádný revizní protokol nepotřebujete. Díky určitým odlišnostem však musí být Stanice technické kontroly vybavena zařízením na měření emisí CNG.

Servis vozů na CNG
Servis na CNG vozy provádí všechny autorizované servisy. Servisní intervaly jsou určeny standardními předpisy pro každý jednotlivý vůz. Obvykle je doporučená revize systému po prvních 3 letech a následně každé 2 roky. Na rozdíl od neoriginálních přestaveb palivových systémů nevzniká majiteli vozu povinnost provádět další dodatečné revize spalovacího systému využívajícího CNG. Životnost systému a tlakových nádrží je shodná se životností vozu, tzn. v průměru minimálně 20 let.

 

Foto/zdroj: media.skoda-auto.com
Klíčová slova: CNG, G-TEC, alternativní palivo, zemní plyn, pohon na zemní plyn, Škoda