Denní svícení

Od 1. července 2006 byla na českých silnicích zavedena povinnost mít rozsvícena světla po celý den bez ohledu na zimní nebo letní čas (dříve byla povinnost svítit po celý den jen v zimním čase). Denní svícení výrazně napomáhá bezpečnosti silničního provozu a je zavedeno v řadě evropských států.

Denní svícení v ČR nařizuje novela zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (§32), která stanovuje, že motorové vozidlo musí mít za jízdy rozsvícena obrysová a potkávací světla nebo obrysová světla pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno.

Světla pro denní svícení jsou často zaměňována (bohužel i některými značkovými servisy a prodejci výbavy) za automatické rozsvícení běžných tlumených světel, ta ale musí svítit spolu s dalším osvětlením. Světla pro denní svícení svítí samostatně, trochu nelogicky je tak automobil zezadu zcela neosvětlen.

svítilny denního svícení

Denní svítilny jsou nyní povinné na nově prodávaných automobilech (viz. text dole) a zakázané na přípojných vozidlech. Montáž, umístění a zapojení denních svítilen předepisuje a upravuje homologační předpis EHK/OSN č. 48, který předepisuje vyhláška č. 341/2002 Sb. V tomto homologačním předpisu je podrobně uvedeno, jak má být svítilna umístěna na výšku, šířku, délku vozidla, elektricky zapojena a požadavek na orientaci směrem dopředu.

Základní pravidla pro dodatečnou montáž světel pro denní svícení:

na jedno vozidlo se montují dva kusy (jeden pár) světel
svítilny se umísťují ve vodorovné rovině ve výšce od 250 mm do 1500 mm na přední část vozidla
vzdálenost svítilen od bočního obrysu je max. 400 mm a vzájemně mezi světly min. 600 mm (u vozidel s šířkou menší než 1300 mm je povolena vzájemná vzdálenost 400 mm)
světla se rozsvěcejí automaticky po zapnutí zapalování (nastartování motoru) a zhasnou po jeho vypnutí, nebo při rozsvícení obrysových světel

Dodatečná montáž světel pro denní svícení není přestavbou vozidla ani změnou technických údajů, a proto jejich umístění na vozidlo nepodléhá žádnému dodatečnému schvalování ani zápisu do TP či registru.

Hlavním přínosem těchto přídavných světel je úspora energie, neboť při jejich používání nesvítí obrysová, potkávací ani koncová světla vozidla. Úsporu přinese také prodloužení životnosti žárovek či výbojek.

Světlo pro denní svícení musí být homologováno podle EHK/OSN č. 48 a je určené výhradně pro osvětlení ve dne za nesnížené viditelnosti. Světlo pro denní svícení vydává rozptýlené světlo, které neoslňuje protijedoucí řidiče. Zároveň neosvětluje ani vozovku, a proto ho považujeme na svítilnu nikoliv za světlomet. Denní svítilny zaručují dobrou viditelnost vašeho vozu.

Při koupi věnujte pozornost tomu, zda jsou Vámi vybraná světla homologována, tedy schválena pro provoz na pozemních komunikacích. Na trhu je velké množství takovýchto světel, které jsou v prodeji za výrazně nižší cenu, ale v konečném výsledku vás mohou přijít mnohem dráž.

Dávejte si pozor na záměnu svítilen pro denní svícení a pozičních světel. Poziční světla jsou levnější, ale nelze je použít pro denní svícení.

Denní svícení a evropská unie

Od 7. února 2011 musí mít všechny osobní automobily a dodávky, které nově vstoupí do prodeje v Evropské unii světla pro denní svícení. Rozhodla o tom Evropská unie. Komisaři EU si od tohoto kroku slibují snížení nehodovosti (především čelního nárazu) a emisí CO2. Od srpna 2011 bude nařízení EU IP/11/133 platné i pro autobusy a nákladní automobily. Celý dokument najdete zde.

Zdroj: