Převis karoserie

Přední a zadní převis karoserie automobilu je vzdálenost od osy kola k nejvzdálenějšímu bodu na přední a zadní části vozu.

Převis karoserie patří mezi normalizované údaje o vozidle, mezi tzv. základní rozměry vozidel, které jsou stanoveny normou ČSN 30 0026 – „Rozměry vozidel“, ta vychází z platné mezinárodní normy ISO 612 z roku 1978.

Definice:

Přední převis karoserie „C“ je vzdálenost mezi svislou rovinou procházející středy předních kol a nejvzdálenějším bodem na přední části karoserie. Zadní převis karoserie „D“ je vzdálenost mezi svislou rovinou procházející středy nejzadnějších kol a nejvzdálenějším bodem na zadní části vozidla.

Pro přední i zadní převis platí, že se do něj počítají všechny části upevněné k vozidlu, tzn. např. nárazníky, tabulka RZ, závěsná zařízení

  převis karoserie

Převis a jeho vliv na jízdní vlastnosti:

Velikost předního a zadního převisu samozřejmě ovlivňuje zejména terénní vlastnosti vozidla, především má vliv na velikost nájezdového úhlu. Čím kratší má vozidlo převis, tím lepší má terénní vlastnosti. Kola umístěná co možná nejvíc v rozích karoserie rovněž napomáhají stabilním jízdním vlastnostem vozidla. Takto umístěná kola dovolují nejširší rozchod kol čili stabilitu a zároveň nejdelší rozvor náprav čili vyšší komfort jízdy.

Naopak velký zadní převis může sice naznačovat velký a prostorný kufr. Ovšem na druhou stranu, takovýto plně zatížený kufr umístěný daleko za zadní nápravou podporuje přetáčivé jízdní vlastnosti vozidla.

Zdroj: