Nájezdový úhel

Přední a zadní nájezdový úhel patří mezi základní rozměry vozidel. Nájezdový úhel je důležitý především pro terénní vozidla a pracovní stroje, jelikož vypovídá o terénních vlastnostech vozidla.

Přední a zadní nájezdový úhel patří mezi normalizované údaje o vozidle, mezi tzv. základní rozměry vozidel, které jsou stanoveny normou ČSN 30 0026 – „Rozměry vozidel“, která vychází z platné mezinárodní normy ISO 612 z roku 1978. Velikost nájezdového úhlu je, vedle světlé výšky a přejezdového úhlu, určujícím parametrem pro průchodnost vozidla terénem. 

Definice:

Nájezdový úhel je největší možný úhel mezi základnou a rovinou, která je tečná k pneumatikám, zároveň mezi touto rovinou a podložkou neleží žádný pevný bod karoserie. Není-li uvedeno jinak, hodnota nájezdového úhlu se určuje při celkové hmotnosti automobilu.

  přední a zadní nájezdový úhel

α – přední nájezdový úhel (approach angle); β – zadní nájezdový úhel (departure angle)

 

Příklady velikosti nájezdových úhlů:

  přední nájezdový úhel zadní nájezdový úhel přejezdový úhel
HUMMER H1 72° 37,5° 29°
VW Amarok 2017 28,8° 18,1° 15,6°
JEEP Cherokee 2019 29,9° 32,2° 22,9°
ŠKODA Karoq 2018 18,4° 18,7°  
PORSCHE 911 Carrera 2015 9,7° 12,6°  

Přejezdový úhel:

Pokud jde o posuzování terénních vlastností vozidla, je dalším důležitým parametrem tzv. přejezdový úhel (ramp breakover angle), chcete-li úhel nájezdu na rampu. Jedná se o úhel, při kterém vozidlo pomalou rychlostí přejíždí přes rampu, aniž by podvozkem dosedlo na její hranu. Stanovení tohoto úhlu je znázorněno na obrázku níže, je pro něj určující rozvor náprav a světlá výška vozu.

  přejezdový úhel

Přejezdový úhel je udáván pouze u skutečně terénních vozidel, v katalogu běžného osobního vozidla tento údaj většinou nenajdete.