Nájazdový uhol

Predné a zadný nájazdový uhol patrí medzi základné rozmery vozidiel. Nájazdový uhol je dôležitý predovšetkým pre terénne vozidlá a pracovné stroje, pretože vypovedá o terénnych vlastnostiach vozidla.

Predné a zadný nájazdový uhol patrí medzi štandardizované údaje o vozidle, medzi tzv. základné rozmery vozidiel, ktoré sú stanovené normou STN 30 0026 – „Rozmery vozidiel“, ktorá vychádza z platnej medzinárodnej normy ISO 612 z roku 1978. Veľkosť nájazdového uhla je, vedľa svetlej výšky a priecestného uhla, určujúcim parametrom pre priechodnosť vozidlá terénom.

Definícia:

Nájazdový uhol je najväčší možný uhol medzi základňou a rovinou tangenciálna k pneumatikám, zároveň medzi touto rovinou a podložkou neleží žiadny pevný bod karosérie. Ak nie je uvedené inak, hodnota nájazdového uhla sa určuje pri celkovej hmotnosti automobilu.

  predný a zadný nájazdový uhol

α – přední nájezdový úhel (approach angle); β – zadní nájezdový úhel (departure angle)

 

Príklady veľkosti nájazdových uhlov:

  predný nájazdový uhol zadný nájazdový uhol prejazdový uhol
HUMMER H1 72° 37,5° 29°
VW Amarok 2017 28,8° 18,1° 15,6°
JEEP Cherokee 2019 29,9° 32,2° 22,9°
ŠKODA Karoq 2018 18,4° 18,7°  
PORSCHE 911 Carrera 2015 9,7° 12,6°  

Prejazdový uhol:

Pokiaľ ide o posudzovaní terénnych vlastností vozidla, je ďalším dôležitým parametrom tzv. prejazdový uhol (ramp breakover angle), ak chcete uhol nájazdu na rampu. Ide o uhol, pri ktorom vozidlo pomalou rýchlosťou prechádza cez rampu, bez podvozkom dosadlo na jej hranu. Stanovenie tohto uhla je znázornené na obrázku nižšie, je pre neho určujúci rázvor náprav a svetlá výška vozidla.

   prejazdový uhol

Prejazdový uhol je udávaný iba u skutočne terénnych vozidel, v katalógu bežného osobného vozidla tento údaj väčšinou nenájdete.