Světlá výška vozu

Světlá výška automobilu je dána prostorem mezi vozovkou a podvozkem. Světlá výška je určujícím parametrem například pro průchodnost automobilu terénem.

Světlá výška vozidla patří mezi normalizované údaje o vozidle, mezi tzv. základní rozměry vozidel, které jsou stanoveny normou ČSN 30 0026 – „Rozměry vozidel“, která vychází z platné mezinárodní normy ISO 612 z roku 1978.

Definice:

Světlá výška vozu je nejmenší svislá vzdálenost pevného bodu střední části automobilu od základny. Není-li uvedeno jinak, hodnota světlé výšky se určuje při zatížení přípustnou celkovou hmotností automobilu.

světlá výška vozidla

světlá výška vozidla

Zmiňovaná střední část automobilu je definována jako část mezi dvěma rovinami rovnoběžnými se střední podélnou rovinou vozidla, je to část vymezující 80% vzdálenosti mezi vnitřními boky pneumatik. Jiná metodika určení světlé výšky automobilu předepisuje vetknutí kruhového oblouku mezi vnitřní boky pneumatik a nejnižší pevný bod podvozku, viz obrázky. Mezi nejnižší pevné body podvozku se zkrátka nepočítají části brzd, vnější části zavěšení kol apod.

 střední část podvozku vozidla určení světlé výšky automobilu

Světlá výška vozidla a její vliv na jízdní vlastnosti:

Světlá výška vozidla samozřejmě ovlivňuje celkovou výšku vozidla a tím i polohu jeho těžiště. Vyšší světlá výška znamená lepší průchodnost terénem. Na polních cestách jednoduše nehrozí kolize spodku vozidla a terénu. Na druhou stranu, vyšší těžiště vozidla zhoršuje jízdní výkony na asfaltu. Automobil s vyšším těžištěm se totiž více naklání a nemá jisté jízdní vlastnosti. Světlá výška je tedy dobrým nástrojem pro konstruktéry, chtějí-li na společném technickém základě vyvinout více verzí podvozku, např. sportovní a offroad. 

Příklad rozdílné světlé výšky u stejného modelu:

Škoda OCTAVIA III 139 mm   (0 mm)
Škoda OCTAVIA III RS 127 mm   (-12 mm)
Škoda OCTAVIA III Scout 171 mm   (+32 mm)