Výška vozidla

Výška vozidla je svislá vzdálenost nejvyššího pevného bodu na vozidle od roviny vozovky.

Výška vozidla patří mezi normalizované údaje o vozidle, mezi tzv. základní rozměry vozidel, které jsou stanoveny normou ČSN 30 0026 – „Rozměry vozidel“, která vychází z platné mezinárodní normy ISO 612 z roku 1978.

Definice:

Výška automobilu je svislá vzdálenost mezi vozovkou a nejvyšším bodem na vozidle. Výška automobilu se měří na nezatíženém vozidle s pohotovostní hmotností. Do výšky vozu se započítají např. majáky nebo podélné střešní nosiče tzv. hagusy. Pružná anténa se zpravidla do výšky vozidla nezapočítává.

  výška vozidla

výška vozidla

Výška vozidla a její vliv na jízdní vlastnosti:

Vyšší stavba automobilu zpravidla přináší vyšší polohu těžiště a větší čelní plochu karoserie. Vyšší poloha těžiště způsobuje, že vozidlo je náchylnější na převrácení a to nejen při jízdě v zatáčce, ale i při případném střetu s jiným vozidlem. Větší čelní plocha zase zhoršuje aerodynamiku vozidla, potažmo zvyšuje spotřebu paliva, čímž zvyšuje emise výfukových plynů.

Na druhou stranu vyšší stavba vozidla umožňuje vyšší posed, který usnadňuje nastupování a vystupování z vozu. Rovněž výše usazená posádka má větší pocit bezpečí.

Výše posazený řidič může snadno nabít dojmu většího přehledu o situaci na vozovce. Nové studie však varují, že opak bývá pravdou. U některých opulentních vozidel, zejména typu SUV, má řidič naopak mnohem horší přehled o situaci v nejbližším okolí vozu než se domívá. Nemluvě o tom, že ostatním řidičům a dalším účastníkům silničního provozu vysoká vozidla logicky ve výhledu překážejí.

 

Zdroj: