Základní rozměry vozidel

Základní rozměry vozidel slouží k jednoznačnému určení jednotně definovaných rozměrů.

Základní rozměry vozidel jsou stanoveny normou ČSN 30 0026 – „Rozměry vozidel“. Tato norma vychází z platné mezinárodní normy ISO 612 z roku 1978. Ke správnému a objektivnímu určení základních rozměrů silničních vozidel je třeba při měření splnit stanovené základní předpoklady.

Předpoklady pro určení základních rozměrů:

1 – vozidlo je umístěno na vodorovné rovině
2 – vozidlo je zatíženo přípustnou celkovou hmotností nebo pohotovostní hmotností
3 – vozidlo je v klidu, jeho kola a mechanismus řízení jsou v poloze pro přímý směr
4 – pneumatiky jsou nahuštěny na tlak odpovídající plnému zatížení automobilu
5 – vozidlo má standartní příslušenství, výstroj a výbavu

přehled základních rozměrů vozu

A – rozvor G – šířka vozu / šířka vozu se zrcátky
B – celková délka vozu H – výška vozu
C – přední převis J – světlá výška vozidla
D – zadní převis K – přední nájezdový úhel
E – rozchod předních kol L – zadní nájezdový úhel
F – rozchod zadních kol  

 

Zdroj: