Základné rozmery vozidiel

Základné rozmery vozidiel slúži k jednoznačnému určenie jednotne definovaných rozmerov.

Základné rozmery vozidiel sú stanovené normou STN 30 0026 – „Rozmery vozidiel“. K ich správnemu a objektívnemu určenia je potrebné pri meraní splniť stanovené základné predpoklady. Táto norma vychádza z platnej medzinárodnej normy ISO 612 z roku 1978. Ku správnemu a objektívnemu určenie základných rozmerov cestných vozidiel je potrebné pri meraní splniť stanovené základné predpoklady.

Predpoklady pre určenie základných rozmerov:

1 – vozidlo je umiestnené na vodorovnej rovine
2 – vozidlo je zaťažené prípustnou celkovou hmotnosťou alebo pohotovostnou hmotnosťou
3 – vozidlo je v pokoji, jeho kolesá a mechanizmus riadenia sú v polohe pre priamy smer
4 – pneumatiky sú nahustené na tlak zodpovedajúci plnému zaťaženiu automobilu
5 – vozidlo má štandardné príslušenstvo, výstroj a výbavu

prehľad základných rozmerov vozidla

A – rázvor G – šírka vozidla / šírka vozidla sa zrkadlami
B – celková dĺžka vozidla
H – výška vozidla
C – predný previs J – svetlá výška vozidla
D – zadný previs K – predný nájazdový uhol
E – rozchod predných kolies L – zadný predný nájazdový uhol
F – rozchod zadných kolies  

 

Zdroj: