Výška vozidla

Výška vozidla je vertikálna vzdialenosť najvyššieho pevného bodu na vozidle od roviny vozovky.

Výška vozidla patrí medzi štandardizované údaje o vozidle, medzi tzv. základné rozmery vozidiel, ktoré sú stanovené normou STN 30 0026 – „Základná terminológia cestných vozidiel. Rozmery vozidiel. Termíny a definície„, ta vychádza z platnej medzinárodnej normy ISO 612 z roku 1978.

Definícia:

Výška automobilu je vertikálna vzdialenosť medzi vozovkou a najvyšším bodom na vozidle. Výška automobilu sa meria na nezaťaženom vozidle s pohotovostnou hmotnosťou. Do výšky vozidla sa započítajú napr. Majáky alebo pozdĺžne strešné nosiče tzv. hagusy. Pružná anténa sa spravidla do výšky vozidla nezapočítava.

výška vozidla

výška vozidla

Výška vozidla a jej vplyv na jazdné vlastnosti:

Vyššia stavba automobilu spravidla prináša vyššiu polohu ťažiska a väčšiu čelnú plochu karosérie. Vyššia poloha ťažiska spôsobuje, že vozidlo je náchylnejší na prevrátenie a to nielen pri jazde v zákrute, ale aj pri prípadnom strete s iným vozidlom. Väčšia čelná plocha zase zhoršuje aerodynamiku vozidla, poťažmo zvyšuje spotrebu paliva, čím zvyšuje emisie výfukových plynov.

Na druhú stranu vyššia stavba vozidla umožňuje vyššiu posed, ktorý uľahčuje nastupovanie a vystupovanie z vozidla. Taktiež vyššie usadená posádka má väčší pocit bezpečia.

Vyššie posadený vodič môže ľahko nabiť dojmu väčšieho prehľadu o situácii na vozovke. Nové štúdie však varujú, že opak býva pravdou. U niektorých opulentných vozidiel, najmä typu SUV, má vodič naopak oveľa horšej prehľad o situácii v najbližšom okolí vozidla než sa domívá. Nehovoriac o tom, že ostatným vodičom a ďalším účastníkom cestnej premávky vysoká vozidlá logicky vo výhľade prekážajú.

 

Zdroj: