Downsizing motora

Jedným z novovytvorených pojmov v automobilovom priemysle je „downsizing“. Downsizing je využívanie technológií, ako je preplňovanie turbodúchadlom alebo priame vstrekovanie paliva, na dosiahnutie rovnakého výkonu z menších motorov.

Anglické slovo „downsizing“ možno preložiť ako zmenšovanie. Základnou myšlienkou „downsizingu“ je zmenšiť veľkosť motora pri zachovaní rovnakého výkonu. Toto zvýšenie účinnosti motora má za následok aj zníženie emisií.

Väčší objem motora znamená aj väčší motor. Väčší motor má väčšiu celkovú hmotnosť, a teda aj väčšiu zotrvačnú hmotnosť. Takýto motor má nielen väčšiu zotrvačnosť, ale aj väčší trecí odpor. Trecí odpor súvisí s veľkosťou súčiastok, ktoré sú v kontakte. Vodič potom tieto nevýhody vníma ako zvýšenú spotrebu paliva. Vyššie straty a ťažšie riadenie spaľovania veľkého množstva zmesi vedú aj k vyšším emisiám výfukových plynov. Všetky tieto argumenty hovoria v prospech znižovania počtu zamestnancov.

V atmosférických motoroch je zdvihový objem synonymom množstva zmesi, ktoré môže motor nasať počas každého sacieho zdvihu. Tento problém pomáha riešiť turbodúchadlo. Zvýšenie tlaku vzduchu na vstupe do motora umožňuje nasávanie väčšieho množstva zmesi. Priame vstrekovanie paliva zasa umožňuje presné riadenie spaľovania vo valci. V dôsledku toho môže byť 2,5-litrový motor nahradený 2-litrovým motorom s turbodúchadlom, pozri obrázok. Pri porovnateľnom výkone sa spotreba zníži približne o 9 %.