DEATC (Dual-zone Electronic Automatic Temperature Control)

DEATC je skratka pre dvojzónovú klimatizáciu Ford. Dvojzónová klimatizácia umožňuje udržiavať mierny teplotný rozdiel medzi vodičom a spolujazdcom. Vodič, ktorý sa musí sústrediť a pohybovať, tak môže mať napríklad nastavenú nižšiu teplotu.

DEATC (Dual-zone Electronic Automatic Temperature Control) je názov dvojzónovej automatickej klimatizácie, ktorú používa spoločnosť Ford. Dvojzónová klimatizácia umožňuje nastaviť rôzne teploty pre pravú a ľavú polovicu vozidla. Rozdiel teplôt môže byť niekoľko stupňov, približne 5 °C.

Zdroj: