Downsizing motoru

Mezi nově skloňované pojmy v automobilovém průmyslu patří „downsizing“. Downsizing znamená použití technologií, jako je například přeplňování či přímý vstřik paliva k získání stejného výkonu z objemově menších motorů.

Anglické slovo „downsizing“ můžeme přeložit jako zmenšování. Základním myšlenkou „downsizingu“ je zmenšování objemu motoru při zachování stejného výkonu. Toto zvýšení efektivity motoru přináší zároveň snížení emisí.

Větší objem motoru znamená i větší motor. Větší motor má větší celkovou hmotnost, tím pádem i větší setrvačné hmoty. Takový motor má nejen větší odpor setrvačnosti, ale i větší třecí odpory. Třecí odpor totiž souvisí s rozměry součástí v kontaktu. Řidič pak tyto nevýhody pozná ve zvýšené spotřebě paliva. Vyšší ztráty a obtížnější kontrola spalování velkého množství směsi také vedou k vyšším emisím výfukových plynů. Všechny tyto argumenty hovoří ve prospěch downsizingu.

U atmosférických motorů je objem synonymem množství směsi, kterou dokáže motor nasát během každého sacího zdvihu. Tento problém pomáhá řešit turbodmychadlo. Zvýšení tlaku vzduchu na vstupu do motoru umožní nasání většího množství směsi. Přímé vstřikování paliva zase umožní přesné řízení spalování ve válci. Díky tomu může být motor s objemem 2,5 litru nahrazen přeplňovaným motorem s objemem 2 litry, viz obrázek. Při srovnatelných výkonových parametrech klesne spotřeba o cca 9%.