Rozchod kolies

Rozchod kolies je jeden zo základných rozmerových parametrov vozidla. Zjednodušene ho možno vnímať ako vzdialenosť stredov pneumatík.

Rozchod sa približne zhoduje so vzdialenosťou stredu odtlačkov pneumatík kolies tej istej nápravy na vodorovnej vozovke. Určuje sa pri prípustnej celkovej hmotnosti vozidla, keďže zaťažením vozidlá sa vplyvom kinematiky zavesenia kolies hodnota rozchodu kolies môže mierne meniť. Presnú definíciu rozchodu kolies uvádza norma STN 30 0026 – Základná terminológia cestných vozidiel. Rozmery vozidiel. Termíny a definície“, ktorá vychádza z platnej medzinárodnej normy ISO 612 z roku 1978.

rozchod kolies

Veľkosť rozchodu kolies ovplyvňuje jazdné vlastnosti vozidla. Širší vozne, teda vozne s väčším rozchodom, majú všeobecne väčšiu stabilitu vychádzajúci z väčšieho „rozkročený“ automobilu.

 prehľad základných rozmerov vozidla

prehľad základných rozmerov vozidla


Čo ste nevedeli:

Rozchod prednej a zadnej nápravy sa spravidla líši. U osobných automobilov býva bežnejšie väčší rozchod predných kolies, ale ani opak nie je výnimkou. Napr. Škoda Roomster má väčší rozchod zadných kolies, čo prinieslo možnosť väčšieho batožinového priestoru a proti Fabiu väčšiu ochotu zatáčať podobne ako motorkár.


Zdroj: