ET – zális kola

Jedným z dôležitých normalizovaných rozmerov kovových ráfikov a liatych kolies je veľkosť vôle označovaná ako ET. Veľkosť vôle udáva, o koľko milimetrov je rovina uloženia ráfika posunutá od jeho stredovej roviny. Inými slovami, hodnota ET ovplyvňuje, nakoľko bude koleso opticky zapustené do karosérie alebo naopak vysunuté von.

Pravdepodobne ste sa už niekedy zamysleli nad tým, prečo sú u niektorého automobilu kolesá takmer utopené v podbiehoch, pričom inému rovnakému typu automobilu kolesá vystupujú smerom z podbiehov von. Alebo ste si možno len všimli, že vozidlo pôsobí oveľa lepšie v katalógu než v skutočnosti. Čím to je? Kde je ten drobný rozdiel? Odpoveď je jednoduchá. Jednoducho platí, že kolesá robia auto, a nejde pri tom len o veľkosť disku alebo šírku pneumatiky, dôležitý je celkový dojem z usadenia kola v line karosérie.

Zmena veľkosti zábehu alebo ET má významný vplyv na to, ako budú kolesá lícovať s bokovými líniami vozidla. Ak má vozidlo kolesá tzv. utopené v bokovej línií karosérie, väčšinou to nevytvára dobrý dojem. Vozidlo totiž na pohľad vyzerá užšie a menej športovým dojmom. Úpravcovia i výrobcovia vozidiel to dobre vedia, a preto hĺbku kola v karosérii upravujú.

vplyv veľkosti zálisu kolesa (ET)

Sama hodnota ET o polohe kola vo vzťahu k bokovej línií nič nehovorí. Musíte ju porovnať s hodnotou ET u originálneho kola. Keď použijete na rovnaké vozidlo disky s menšou hodnotou zábehu než malo pôvodne, kolesá sa vysunú smerom von. Ak sa úprava vykoná vkusne, vozidlo získa elegantnejší vzhľad. Podobný efekt môžu mať tzv. podložky pod kolesá.

Je potrebné si uvedomiť, že nejde len o optickú úpravu, zmenou ET vlastne meníte rozchod kolies a polomer reťaze. Tieto zmeny ovplyvňujú rad dôležitých vecí, o ktorých sa zmienime neskôr. Použitie diskov s iným ET je vlastne taký nenáročný tuning. Pamätajte však, že vo väčšine štátov ide o zmenu, ktorá podlieha oficiálnemu schváleniu. Správna hodnota ET musí byť zhodná s hodnotou vo veľkom technickom preukaze a je kontrolovaná spolu s rozmierami pneumatík na STK.


Definícia ET:

ET alebo hĺbka zábehu z nemeckého EinpressTiefe je normalizovaná hodnota udávaná v milimetroch. ET predstavuje vzdialenosť montážnej (dosadzovacej) plochy disku/ráfiku od stredovej roviny kola. Ak je ET rovné nule, dosadzovacia plocha disku/ráfiku leží vo stredovej rovine kola. Kladné hodnoty ET posúvajú dosadzovaciu plochu disku/ráfiku smerom k vonkajšiemu okraju kola. Záporné hodnoty ET posúvajú dosadzovaciu plochu smerom k vnútornému okraju kola.

 Zális kolesa (ET)

Zális disku (ET)
 

Čo môže spôsobiť zmena ET?

  • obrubovanie pneumatiky pri lemoch karosérie, prejavujúce sa najmä pri zaťaženom vozidle alebo pri pružení kolies na nerovnostiach
  • obrubovanie pneumatiky v podbiehoch počas otočenia kolesa
  • obrubovanie vnútorných plôch ráfkov/diskov s brzdnou sústavou
  • zmenu polomeru reťaze, ktorý má vplyv na veľkosť ovládacieho momentu na volante
  • zmenu rozchodu kolies, ktorý má vplyv na jazdnú stabilitu vozidla

Kde nájsť hodnotu ET?

Veľkosť ET (zábehu) konkrétneho ráfiku / disku nájdete na vnútornej alebo vonkajšej hrane. Veľkosť zábehu je normalizovaný rozmer, ktorý udáva výrobca. Hodnoty ET sú uvedené na každom ráfiku alebo disku, napr. 6,5J x 16 ET 43.

zális kola (ET)   zális kola (ET)