ET – zális kola

Jedním z důležitých normovaných rozměrů plechových ráfků a litých disků je hodnota zálisu označovaná jako ET. Velikost zálisu udává, o kolik milimetrů je posunuta dosedací rovina ráfku od jeho středové roviny. Jinými slovy, hodnota ET ovlivňuje, jak moc bude kolo opticky zapuštěné dovnitř karoserie nebo naopak vysunuté směrem ven.

Pravděpodobně jste se už někdy zamysleli nad tím, proč jsou u některého automobilu kola téměř utopena v podbězích, přitom druhému stejnému typu automobilu kola vystupují směrem z podběhů ven. Nebo jste si možná jen všimli, že vozidlo působí mnohem lépe v katalogu než ve skutečnosti. Čím to je? Kde je ten drobný rozdíl? Odpověď je jednoduchá. Zkrátka platí, že kola dělají auto, a nejde přitom pouze o velikost disku či šíři pneumatiky, důležitý je celkový dojem z usazení kola v linii karoserie.

Změna velikosti zálisu neboli ET má značný vliv na to, jak budou kola lícovat s bočními liniemi vozidla. Pokud má vozidlo kola tzv. utopená v boční linii karoserie, většinou to nepůsobí dobrým dojmem. Vozidlo totiž vypadá na pohled užší a méně sportovním dojmem. Úpravci i výrobci vozidel to dobře vědí, a proto hloubku kola v karoserii upravují.

vliv velikosti zálisu kola (ET)

Samotná hodnota ET o poloze kola ve vztahu k boční linii nic neříká. Musíte ji porovnávat s hodnotou ET u originálního kola. Když použijete na stejné vozidlo disky s menší hodnotou zálisu než mělo původně, kola se vysunou směrem ven. Pokud se úprava udělá vkusně, vozidlo získá elegantnější vzhled. Podobný efekt mohou mít tvz. podložky pod kola.

Je třeba si uvědomit, že se nejedná pouze o optickou úpravu, změnou ET vlastně měníte rozchod kol i poloměr rejdu. Tyto změny mají vliv na řadu důležitých věcí, o kterých se zmíníme později. Použití disků s jiným ET je vlastně takový nenáročný tuning. Pamatujte ale, že ve většině států jde o změnu, která podléhá oficiálnímu schválení. Správná hodnota ET musí být shodná s hodnotou ve velkém technickém průkazu a je kontrolována společně s rozměry pneumatik na STK.


Definice ET:

ET neboli hloubka zalisování z německého EinpressTiefe je normovaná hodnota udávaná v milimetrech. ET představuje vzdálenost montážní (dosedací) plochy disku/ráfku od středové roviny kola. Pokud je ET rovno nule, dosedací plocha disku/ráfku leží ve středové rovině kola. Kladné hodnoty ET posouvají dosedací plochu disku/ráfku směrem k vnějšímu okraji kola. Záporné hodnoty ET posouvací dosedací plochu směrem k vnitřnímu okraji kola.

zális kola (ET)

zális disku (ET)


Co může způsobit změna ET?

  • drhnutí pneumatiky u lemů karoserie, projevující se především při zatíženém vozidle nebo při pružení kol na nerovnostech
  • drhnutí pneumatiky v podbězích během zatáčení kol
  • drhnutí vnitřních ploch ráfků/disků s brzdičem
  • změnu poloměru rejdu, který má vliv na velikost ovládacích sil na volantu
  • změnu rozchodu kol, který má vliv na jízdní stabilitu vozidla

Kde najít hodnotu ET?

Velikost ET (zálisu) konkrétního ráfku / disku najdete na vnitřním či vnějším okraji. Velikost zálisu je normalizovaný rozměr, který uvádí výrobce. Hodnoty ET jsou uvedeny na každém ráfku či disku, např. 6,5J x 16 ET 43.

zális kola (ET)   zális kola (ET)


Co dělat, když se hodnota ET na disku neshoduje s technickým průkazem?

Pokud se jakákoliv hodnota Vašeho nového disku neshoduje s hodnotami uvedenými v technickém průkazu, nemůžete oficiálně daná kola na vozidlo použít. A to platí i o hodnotě zálisu (ET). Není pravda, že platí jakási tolerance! Pokud si technik při prohlídce vozidla na STK rozdílu všimne měl by vozidlo prohlásit za nezpůsobilé k provozu.

Pokud namítáte, že stejná kola má soused a má vše v pořádku…

Ano, jsou-li zvolené ráfky / disky podle výrobce vhodné i pro Vaše vozidlo, je možné jejich rozměry do technického průkazu doplnit. K tomu slouží tzv. typový list na jehož základě technik na STK provede zápis nových rozměrů. Typový list lze vystavit pouze ke kolu, které má příslušnou homologaci ke konkrétnímu vozu. Tím je zaručena kompatibilita rozměrů daného disku pro daný vůz.